Subiect

Ramură

Cele mai multe congregaţii ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sunt organizate geografic în episcopii, însă în zonele în care sunt mai puţini membri ai Bisericii, sfinţii din zilele din urmă sunt organizaţi în ramuri. Conducătorul neremunerat al unei ramuri se numeşte preşedinte de ramură. Ramurile sunt supravegheate de către un ţăruş, o misiune sau un district. Toată lumea este binevenită să participe la adunările de preaslăvire de duminica ale unei ramuri sau episcopii.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.