Comunicat de presă

Profetul prezintă o nouă proclamație către lume: „Restaurarea plenitudinii Evangheliei lui Isus Hristos.”

În timpul sesiunii de duminică dimineață a celei de-a 190-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, președintele Russell M. Nelson a prezentat o proclamație în onoarea celei de a 200-a aniversări a Primei Viziuni a lui Joseph Smith.

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Denumită „Restaurarea plenitudinii Evangheliei lui Isus Hristos: o proclamație către lume cu ocazia bicentenarului”, acest document subliniază crezurile esențiale ale sfinților din zilele din urmă. Printre acestea se numără supremația lui Isus Hristos în salvare, sursa divină a revelațiilor lui Joseph Smith și a Cărții lui Mormon, misiunea unică a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă și continua desfășurare a restaurării care a început cu Prima Viziune cu Dumnezeirea pe care a avut-o Joseph Smith în anul 1820.

Proclamația invită oamenii de pretutindeni să cunoască ei înșiși că Dumnezeu vorbește și că această restaurare a adevărului are loc pentru a-i ajuta să se pregătească pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Aceasta este a șasea proclamație emisă de Biserică. Celelalte au fost emise în anii 1841 (numai către sfinți), 1845, 1865, 1980 și 1995. Dintre acestea, proclamația din 1980 (1980 proclamation) se aseamănă cel mai mult cu cea prezentată de președintele Nelson în ziua de duminică. Citiți textul complet al proclamației tradus în 12 limbi. Aceasta va fi tradusă și în alte limbi în curând.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.