Video

Preşedintele Nelson dedică Situl Restaurării Preoţiei

Locul unde Joseph Smith a primit preoţia, a tradus scripturi şi a primit revelaţii

Renovarea şi dedicarea Sitului Restaurării Preoţiei — o zonă căreia Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă îi atribuie o semnificaţie spirituală şi istorică foarte mare — sunt complete.

Russell M. Nelson, preşedintele Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, a dedicat în mod oficial situl, sâmbătă, 19 septembrie 2015 în Oakland Township (cunoscut în tecut ca Harmony). 

În cuvântarea sa înainte de rugăciunea de dedicare, preşedintele Nelson a explicat că acesta este locul unde Joseph Smith a primit preoţia, a tradus cea mai mare parte a Cărţii lui Mormon şi a primit multe alte revelaţii care sunt canonizate acum, ele fiind considerate ca fiind scriptură.

 

Cuvântarea preşedintelui Nelson începe la minutul 23:16.

Conducători civici şi ecumenici au fost invitaţi să participe la dedicarea de sâmbătă, acesta fiind un simbol al dorinţei Bisericii pentru înţelegere reciprocă între cei din comunitate şi cei de religii diferite. 

Vizitaţi LDS.org pentru mai multe informaţii despre Situl Restaurării Preoţiei şi pentru locul şi orele de vizitare ale sitului.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.