Mesajul Primei Preşedinţii

Mesajul de Paşte al Primei Preşedinţii - 2015

Prima Preşedinţie a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a transmis următorul mesaj de Paşte:

2015 easter messageRO

Prin ispăşirea lui Isus Hristos şi prin puterea învierii Sale, toţi copiii lui Dumnezeu vor fi ridicaţi la viaţă eternă. El ni L-a dat pe Preaiubitul Său Fiu să fie Salvatorul nostru şi să facă posibil acest lucru. În Ghetsimani şi pe Golgota, Salvatorul a plătit preţul păcatelor noastre astfel încât să putem fi curăţaţi. Această purificare poate veni la cei care au credinţă în Isus Hristos.

Întunericul morţii este risipit de lumina adevărului revelat. „Eu sunt învierea şi viaţa”, a spus Învăţătorul. „Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” (Ioan 11:25)

Siguranţa vieţii de dincolo de mormânt oferă pacea promisă de către Salvator atunci când le-a spus ucenicilor Săi: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” (Ioan 14:27)

Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.