Mormon Newsroom
Declaraţie oficială

Mesaj adresat conducătorilor, cetățenilor și oamenilor binevoitori din Europa

Trăim într-o perioadă plină de încercări. Pandemia COVID-19 ne-a întrerupt activitățile personale, cele familiale, cele privind munca și cele ale Bisericii. Mii de oameni și-au pierdut viața și suntem alături și ne rugăm pentru familiile care au fost afectate.

Accesul la lucruri care, deseori, le-am considerat a fi firești, cum ar fi serviciile de bază, asistența medicală, educația, divertismentul și chiar libertatea de mișcare, este acum restricționat prin reguli și măsuri de securitate menite să ne protejeze pe toți și să reducă riscul de infecție. Economiile țărilor din Uniunea Europeană și din afara ei sunt încercate. Deoarece companii, mari și mici, sunt afectate de răspândirea virusului, multe persoane își pierd locul de muncă sau se confruntă cu reduceri salariale. Nu putem subestima efectele asupra vieții persoanelor și familiilor din Europa, în special a celor care au copii mici.

Totuși, în mijlocul acestei crize, suntem, de asemenea, martori la multe lucruri minunate: oameni care se ajută unii pe alții, creând noi legături în comunitățile în care trăiesc sau fructificând puterea mijloacelor tehnice moderne, prin intermediul cărora oferă alinare și își exprimă dragostea față de alții, aflați departe sau chiar aproape. Mulți profită de această perioadă de izolare și introspecție pentru a-și întări relațiile de familie, pentru a reflecta asupra adevăratelor scopuri ale vieții și pentru a se dedica din nou obiectivelor personale, profesionale sau spirituale.

Pe măsură ce trecem prin aceste vremuri incerte, ne exprimăm recunoștința și ne rugăm pentru specialiștii din domeniul medical și pentru persoanele care acordă ajutor imediat, care lucrează fără încetare pentru siguranța noastră a tuturor; pentru cei care asigură accesul la servicii și alimente de bază; pentru familiile din toată Europa, deoarece își protejează și își susțin copiii; pentru voluntarii, ONG-urile sau cetățenii obișnuiți care ajută alte persoane aflate în nevoie, cum ar fi persoanele în vârstă, persoanele fără adăpost, refugiații sau orice persoane care ar putea avea nevoie de ajutor; pentru conducătorii UE și guvernamentali, ca aceștia să ia hotărâri inspirate pentru a pune în practică măsuri corespunzătoare pentru combaterea pandemiei și pentru a sprijini economiile statelor membre; în cele din urmă, pentru toți cetățenii responsabili care respectă cu răbdare îndrumările guvernamentale privind siguranța și sănătatea, pentru a împiedica răspândirea virusului și pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili.

Fiind oameni credincioși, găsim o mare alinare în faptul de a ști că, în esență, Tatăl nostru din Cer se află la cârmă. Profetul Joseph Smith, fondatorul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, a fost închis pe nedrept în închisoarea Liberty. A fost maltratat îngrozitor și, totuși, a scris: „De aceea, preaiubiții mei frați, să facem cu voioșie toate lucrurile care stau în puterea noastră; și atunci, putem sta neclintiți, cu cea mai mare siguranță, pentru a vedea salvarea lui Dumnezeu și brațul Său dezvăluit” (D&L 123:17).

Nu putem controla totul, acest virus fiind dovada, dar putem face cu bucurie ceea ce stă în puterea noastră. Putem cere, apoi, promisiunile cerului pe măsură ce stăm neclintiți și vedem cum mâna Domnului își face simțită prezența.

Suntem împreună în această călătorie! Ne dorim să știți că vă apreciem profund.

Gary B. Sabin, președinte

Massimo De Feo, primul consilier

Erich W. Kopischke, al doilea consilier

Președinția Zonei Europa a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.