Articol de ştiri

Importanţa zilei de Sabat reiterată la cererea Primei Preşedinţii, în cadrul Conferinţei Bianuale a Districtului Oradea

Autoritatea Zonei Cei Şaptezeci, Detlef Adler, desemnat să prezideze asupra Conferinţei Bianuale a Districtului Oradea, care a avut loc în data de 16-17 mai, a reiterat, la cererea Primei Preşedinţii importanţa păstrării zilei de Sabat sfinte.

Sabatul este ziua Domnului şi este rezervată în fiecare săptămână pentru odihnă şi preaslăvire. În timpurile Vechiului Testament, poporul de legământ al lui Dumnezeu a sărbătorit Sabatul în ziua a şaptea a săptămânii pentru că Dumnezeu, după ce, în şase zile a creat pământul şi tot ceea ce este pe el, în a şaptea zi S-a odihnit. După învierea lui Isus Hristos, care a avut loc în prima zi a săptămânii, adică duminica, ucenicii Domnului au început să ţină Sabatul în prima zi a săptămânii din respect faţă de El şi ceea ce a făcut El pentru omenire şi ca o aducere aminte a învierii Sale (vezi Faptele apostolilor 20:7).

În zilele noastre, Domnul a poruncit să continuăm să ţinem Sabatul, promiţându-ne că, dacă ne vom supune acestei porunci, vom primi „plenitudinea pământului” (vezi D&L 59:16-20)

Pentru că Sabatul este o zi sfântă, ea trebuie să fie rezervată pentru activităţi demne şi sfinte. Abţinerea de la lucru şi odihna nu sunt de ajuns. De fapt, dacă noi pur şi simplu ne complacem în a nu face nimic toată ziua de Sabat, noi vom eşua să o ţinem sfântă. Într-o revelaţie dată lui Joseph Smith în anul 1831, Domnul a poruncit:

„Şi pentru ca să poţi să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni şi oferă sacramentele tale în ziua Mea sfântă; Pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi pentru a vă odihni de munca voastră şi pentru a exprima devoţiunea voastră Celui Prea Înalt” (D&L 59:9-10).

În acord cu această revelaţie, membrii Bisericii participă la adunarea de împărtăşanie în fiecare duminică.

Împărtăşania este pentru a ne aminti de sacrificiul lui Isus Hristos. Este o ocazie de a-L păstra în minte pe Salvatorul înviat”, a spus vârstnicul Adler. „Cred cu tărie în puterea ispăşirii care vine prin împărtăşanie. Cei care o administraţi, să ştiţi că nu este o responsabilitate de rutină. Dumneavoastră le daţi membrilor ocazia de a-şi finaliza pocăinţa. Oferiţi-le momente sfinte.”

Faceţi din duminică un deliciu. Începeţi cu adunarea de împărtăşanie. Apoi, trebuie să urmeze alte adunări minunate ale Bisericii”, a subliniat dânsul.

Alte activităţi din ziua de Sabat pot include atât activităţi spirituale, precum rugăciunea, cugetarea, studierea scripturilor şi a învăţăturilor profeţilor din zilele din urmă şi participarea la alte adunări ale Bisericii, cât şi activităţi precum scrierea scrisorilor către familie şi prieteni, citirea materialelor înălţătoare, vizitarea celor bolnavi şi în suferinţă. Petrecerea unui timp de calitate în familie este, de asemenea, o activitate foarte potrivită pentru ziua de Sabat.

Vârstnicul Adler a îndrumat: „Dacă vreodată vă aflaţi în dubiu, neştiind dacă o activitate este sau nu potrivită pentru ziua de Sabat, întrebaţi-vă: «Ni s-ar alătura Duhul Sfânt în activităţile noastre? Dacă facem aceasta va fi El alături de noi? Putem simţi Spiritul în timp ce facem aceasta?»”.

La ultima Conferinţă Generală, în cuvântarea sa „Ziua de Sabat este o desfătare”, apostolul Russell M. Nelson, cel care în urmă cu 25 de ani a binecuvântat pământul României, a spus:

„La ce S-a referit Salvatorul când a spus că «Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat»? Cred că El a dorit ca noi să înţelegem că ziua de Sabat este cadoul Său pentru noi, care ne oferă cu adevărat un răgaz de la rigorile vieţii de zi cu zi şi ocazia de a ne reîmprospăta fizic şi spiritual. Dumnezeu ne-a oferit această zi specială, nu pentru a ne distra sau a lucra, ci pentru a lua o pauză de la îndatoririle noastre, beneficiind de alinare fizică şi spirituală...

Salvatorul a spus că este Domn al Sabatului. Este ziua dedicată Lui! În mod repetat, El ne-a rugat să ţinem ziua de Sabat sau să sfinţim ziua de Sabat...

Cum sfinţim ziua de Sabat? … Cum puteţi fi siguri că modul în care vă comportaţi în ziua de Sabat vă va aduce bucurie? În afara faptului de a merge la Biserică, a lua din împărtăşanie şi a fi sârguincios în chemarea dumneavoastră de a sluji, ce alte activităţi vă ajută să faceţi ca ziua de Sabat să fie o desfătare pentru dumneavoastră? Ce semn Îi veţi da Domnului pentru a arăta dragostea dumneavoastră faţă de El?

Ziua de Sabat oferă o ocazie minunată de a întări legăturile de familie. Facem ca ziua de Sabat să fie o desfătare atunci când predicăm Evanghelia copiilor noştri. «Căminul este temelia unei vieţi neprihănite şi nimic altceva nu-l poate înlocui sau nu poate să îndeplinească funcţiile sale esenţiale.» Părinţii au la dispoziţie resurse atât de minunate care să-i ajute să facă timpul petrecut cu familia mai frumos, atât în ziua de Sabat, cât şi în alte zile. Ei au la dispoziţie lds.org, mormonii.ro, mormon.org, prezentările video din Biblie, Mormon Channel, aplicaţia Biblioteca Evangheliei, revistele Friend, New Era, Ensign, Liahona şi multe altele. Aceste resurse sunt foarte utile părinţilor pentru a-şi îndeplini îndatorirea sacră de a propovădui copiilor lor. Nicio altă muncă nu este mai importantă decât cea de a fi un părinte neprihănit şi atent! 

Faceţi din ziua de Sabat o desfătare slujind altora, mai ales celor care nu se simt bine sau care sunt singuri sau în nevoie. Ajutându-i să se simtă bine, vă veţi simţiţi şi dumneavoastră bine...

A nu te îndeletnici „cu treburile tale” în ziua de Sabat necesită autodisciplină. Poate că va trebui să evitaţi să faceţi ceva ce vă place. Dacă alegeţi să vă bucuraţi în Domnul, nu veţi considera această zi ca oricare alta. Rutina şi activităţile recreative pot fi făcute în alte zile…

Credinţa în Dumnezeu ne face să iubim ziua de Sabat; credinţa în ziua de Sabat ne face să-L iubim pe Dumnezeu. O zi de Sabat sacră este într-adevăr o desfătare”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.