Prim plan

Femeile din Biserică

Femeile sfinte din zilele din urmă găsesc putere şi inspiraţie în identitatea lor: ele ştiu că sunt fiice ale lui Dumnezeu, cu un scop în viaţă şi ele încearcă să dezvolte atributele divinităţii – precum sfinţenia, înţelepciunea şi caritatea – în vieţile lor. Ele îşi onorează trupul şi mintea ca fiind daruri sacre, respingând orice le-ar înjosi. Ele caută să-şi îndeplinească potenţialul şi capacitatea de a se bucura prin a merge la Biserică, prin studiu, slujire şi un efort sincer de a trăi o viaţă bazată pe învăţăturile lui Hristos. Ele cred că Dumnezeu a rânduit ca femeile şi bărbaţii să progreseze, să aibă parte de fericire şi împlinire împreună, nu separat. Prin eforturi de colaborare şi eforturi individuale, fiecare dintre ele face contribuţii însemnate în cămin, la Biserică şi în comunitate.

 

Femeile mormone îmbrăţişează moştenirea de ucenice ale lui Isus Hristos. Ele consideră că ajutorarea celor aflaţi la nevoie şi grija faţă de familie, faţă de congregaţie şi faţă de comunitate reprezintă o misiune importantă.

Împreună, femeile mormone formează Societatea de Alinare, una dintre cele mai vechi şi mai mari organizaţii de femei din lume. Fiind alcătuită din peste 7,1 milioane de femei în 170 de ţări, Societatea de Alinare este un mijloc extraordinar pentru slujire pe întreg pământul. A fost organizată în anul 1842 şi oferă alinare pentru toate relele vieţii: „alinare de care este nevoie din pricina sărăciei, egoismului, tristeţii, apatiei, ignoranţei, imoralităţii, lucrurilor lumeşti, mediocrităţii, fricii, limitării personale şi singurătăţii”.

În calitate de ucenici, femeile sfinte din zilele din urmă, sunt încurajate să cultive credinţa şi relaţia cu Dumnezeu, să studieze scripturile şi doctrina, să predea Evanghelia în căminele şi congregaţiile lor şi să participe cu credinţă la toate rânduielile Evangheliei necesare salvării. Toţi membrii Bisericii au fost de mult încurajaţi să obţină educaţie de orice tip; este o poruncă divină şi o cale spre slujire şi o viaţă plină de însemnătate.

Membrii Bisericii, femei şi bărbaţi, de asemenea, au ocazii individuale şi de grup pentru a sluji în Biserică. Urmând exemplul stabilit de Hristos în Noul Testament, bărbaţii din Biserică slujesc în oficii ale preoţiei care le permit să oficieze „rânduieli” religioase şi ceremonii şi, de asemenea, ajută la administrarea Bisericii. Femeile mormone slujesc în calitate de misionare şi drept învăţătoare, prezidează asupra organizaţiilor la nivel local şi instituţional, oferă consiliere, slujesc altora şi au alte însărcinări. Femeile fac, de asemenea, parte din consiliile de conducere ale congregaţiilor Bisericii, luând parte la discuţii şi la luarea deciziilor.

Cea mai importantă slujire, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, este cea oferită în cadrul familiei. Femeile şi bărbaţii mormoni consideră familia ca fiind la baza planului lui Dumnezeu pentru copiii Săi şi ca fiind unitatea fundamentală a societăţii. Ei consideră lucrarea pe care o realizează împreună, ca mame şi taţi, ca fiind o prioritate în viaţă şi ajută şi contribuie la crearea familiilor puternice, axate pe învăţăturile lui Hristos. Oricare ar fi circumstanţele vieţii lor, femeile din Biserică încearcă să ajute şi să-i întărească pe cei din jur. Prin întărirea familiilor lor individuale, a congregaţiilor şi a familiilor de pe întreg globul, femeile îşi arată angajamentul de a urma învăţăturile şi exemplul Salvatorului.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.