Declaraţie oficială

Declarația Primei Președinții despre conflictul armat

Conducătorii Bisericii se roagă ca „pacea să domnească între națiuni și în inimile noastre”.

Prima Președinție a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a emis declarația de mai jos.

„Suntem triști și profund îngrijorați din cauza conflictului armat dezlănțuit acum. Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă are membrii în fiecare dintre zonele afectate și în întreaga lume. Gândurile și inimile noastre se îndreaptă spre ei și spre toți frații și surorile noastre.

Noi continuăm să ne rugăm pentru pace. Știm că pacea durabilă se poate afla prin Isus Hristos care este Domnul Păcii. El poate liniști și alina sufletele noastre chiar și în mijlocul conflictelor teribile. El ne-a învățat să-L iubim pe Dumnezeu și să-i iubim pe semenii noștri.

Noi ne rugăm ca acest conflict armat să ia sfârșit repede, ca disputele să se încheie pașnic și ca pacea să domnească între națiuni și în inimile noastre. Îi implorăm pe conducătorii lumii să caute să ajungă la astfel de hotărâri și la o astfel de pace.”

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.