Comunicat de presă

Conducătorii Bisericii condamnă violența și comportamentul contrar legii în vremuri tulburi

Membrilor li se aduce aminte de legământul și responsabilitatea lor sacră de a-L urma pe Salvator

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-leaders-condemn-violence-and-lawless-behavior-during-times-of-unrest

Un mesaj din partea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. 

Principiile guvernării care permit copiilor lui Dumnezeu să mențină demnitatea umană și libertatea aparțin întregii omeniri (vedeți Doctrină și legăminte 98:5).

Cu mare îngrijorare remarcăm diviziunile politice și culturale din Statele Unite și din întreaga lume. Condamnăm violența și comportamentul contrar legii, inclusiv violențele recente care au avut loc la Washington, D.C., și toate îndemnurile la alte acte de violență. În timp ce Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă este neutră în ceea ce privește partidele politice, le aducem aminte membrilor noștri – oricare ar fi punctele lor de vedere politice – să fie uniți în devotamentul lor față de Salvator, Isus Hristos, și învățăturile Sale. Ca ucenici ai Săi, trebuie să ne tratăm unii pe alții și pe toți copiii lui Dumnezeu cu respect, demnitate și dragoste. Nicio afiliere politică sau de altă natură nu trebuie să înlocuiască acest legământ și această responsabilitate sacră.

Îndemnăm toți oamenii să-și amintească natura prețioasă și fragilă a libertății și a păcii. În timp ce cetățenii Statelor Unite așteaptă cu nerăbdare învestirea unui nou președinte, îi îndemnăm pe membrii noștri să onoreze instituțiile și procedurile democratice și să respecte, să onoreze și să susțină legea (vedeți Articolele de credință 1:12).

Salt-Lake-City,-Temple-Square
Salt Lake City, Temple Square© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
    

  

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.