Comunicat de presă

Președintele Eyring și președintele Uchtdorf își împărtășesc sentimentele legate de decesul președintelui Monson

Următoarea declarație a fost făcută de președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf. Dânșii au slujit în calitate de prim consilier, respectiv al doilea consilier ai președintelui Thomas S. Monson.

Președintele Thomas S Monson a fost un măreț profet al lui Dumnezeu. Suntem onorați să fi putut sluji alături de dânsul în ultimii 10 ani. Slujirea sa, de care au avut parte foarte mulți oameni, sub multe forme, a avut o influență remarcabilă asupra vieților oamenilor din toate mediile sociale. Drept rezultat, moștenirea lăsată de președintele Monson va continua să influențeze în bine viața nenumăratelor persoane și familii timp de multe generații care vor urma. Exprimăm cele mai sincere condoleanțe și dragoste familiei sale.

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.