Comunicat de presă

Actualizări ale Manualului general publicate în luna august 2021

Ultima serie de actualizări aduse versiunii în limba engleză a Manualului general Slujirea în Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a fost publicată în 4 august 2021. Aceasta include capitole noi, două capitole rescrise, un capitol extins și multe reguli administrative actualizate. Include, de asemenea, capitole cu revizii mai mici.

Handbook01
Handbook01
Jesus Christ2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Aceste actualizări au fost publicate, în limba engleză, pe ChurchofJesusChrist.org și în aplicația Biblioteca Evangheliei. Ele vor fi traduse în alte limbi în lunile care urmează. Este de așteptat ca întregul manual să fie actualizat, în limba engleză, până la sfârșitul acestui an.

Revizuirea acestui manual, care a început în luna februarie 2020, se desfășoară sub îndrumarea Primei Președinții și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

Revizuirile cele mai substanțiale sunt enumerate mai jos.

  • Capitolul 4 – „Conducerea și consiliile în Biserica lui Isus Hristos”. Titlul a fost schimbat pentru a include „și consiliile”. Capitolul a fost extins pentru a include informații generale despre consilii, inclusiv unele care au existat anterior în capitolul 7.
  • Capitolul 5 – „Conducerea generală și a zonei”. Acest capitol nou descrie munca și responsabilitățile conducătorilor și consiliilor Bisericii la nivel general și de zonă. În el se explică, de asemenea, responsabilitățile noii chemări de sfătuitori de organizație la nivel de zonă.

Notă. Datorită adăugării noului capitol 5, capitolul 5 anterior („Conducerea țărușului”) devine acum capitolul 6. Capitolul 6 anterior („Episcopatul”) devine acum capitolul 7. Conținutul capitolului 7 („Consiliile în Biserică”) se găsește acum în capitolele 4 și 29.

  • Capitolul 20 – „Activități”. Acest capitol rescris cuprinde o opțiune de organizare a unui comitet pentru activități la nivel de episcopie în episcopiile mari, clarifică instrucțiuni cu privire la desfășurarea în seara zilei de luni a activităților unităților pentru adulți necăsătoriți și actualizează regulile cu privire la conferințele Pentru întărirea tineretului (FSY).
  • Capitolul 30 – „Chemări în cadrul Bisericii”. Acest capitol rescris cuprinde instrucțiuni care prevăd că, atunci când este posibil, membrii trebuie să slujească în chemări suficient timp pentru a stabili relații puternice cu cei cărora le slujesc. Capitolul explică, de asemenea, cine poate chema și pune deoparte funcționari la nivel de țăruș și de episcopie.

Alt conținut nou și actualizat

Episcopatele și președințiile de țăruși pot avea acum doi secretari executivi asistenți care să-i ajute pe secretarii executivi la nivel de episcopie și țăruș în îndeplinirea responsabilităților. Pentru mai multe informații, vedeți secțiunile 6.4.1 și 7.3.

O secțiune nouă cu privire la refugiați spune sfinților din zilele din urmă că „au responsabilitatea să se îngrijească de cei aflați la nevoie... să ofere din timpul și talentele lor, precum și prietenia lor pentru a ura bun venit refugiaților ca membri ai comunităților lor”. Secțiunea îi îndrumă pe cititori spre ChurchofJesusChrist.org/refugees. O secțiune separată având titlul „Imigrarea” (anterior „Emigrarea membrilor”) subliniază că aceeași atitudine primitoare trebuie manifestată față de imigranți.

Secțiunea intitulată „Activitatea politică și civică” a fost actualizată. „Membrii nu trebuie să se judece unul pe altul în probleme politice”, se spune în secțiune. Sfinții din zilele din urmă credincioși pot să aparțină diverselor partide politice și să voteze diverși candidați. Toți trebuie să se simtă bineveniți în cadrul Bisericii.” (Citiți comentarii similare făcute de președintele Dallin H. Oaks în cadrul Conferinței generale din aprile 2021.)

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.