Subiect

Zeciuială

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă practică principiul biblic cu privire la zeciuială donând Bisericii 10% din venitul lor.

Zeciuiala este cunoscută încă din timpurile Vechiului Testament. De exemplu, în Genesa 14:17-20este consemnat că Avraam i-a plătit zeciuială lui Melhisedec. În prezent, banii din zeciuială sunt folosiţi pentru mai multe scopuri, incluzând eforturile umanitareşi construirea de case de întrunirişi temple. Banii din zeciuială sunt, de asemenea, folosiţi pentru plata costurilor operaţionale ale Bisericii şi pentru finanţarea programelor de misionariat, de educaţieşi de genealogie.

Sfinţii din zilele din urmă îşi dau zeciuiala conducătorilor locali. Aceşti conducători locali trimit banii la sediul centralal Bisericii, în oraşul Salt Lake, Utah, unde un comitet determină modurile concrete în care vor fi folosiţi banii respectivi. Acest consiliu este alcătuit din Prima Preşedinţie, Cvorumul celor Doisprezece Apostolişi Episcopatul care prezidează.

Asemenea membrilor din multe alte credinţe, sfinţii din zilele din urmă cred că plata zeciuielii arată recunoştinţa faţă de Dumnezeu şi aduce cu sine atât binecuvântări spirituale, cât şi temporale.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.