Newsroom
Subiect

Relaţii interconfesionale

Eforturile interconfesionale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă

Respectul faţă de alte credinţe şi de contribuţiile unice ale tuturor religiilor din lume este una dintre caracteristicile distinctive ale mormonismului. Încă de la începuturile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, Joseph Smith a promovat principiul libertăţii şi toleranţei religioase: „Noi afirmăm că avem dreptul de a-L preaslăvi pe Dumnezeu Cel Atotputernic, aşa cum ne îndeamnă propria conştiinţă, şi recunoaştem tuturor oamenilor acelaşi drept de a preaslăvi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc” ( Articolele de credinţă 1:11).

În aceeaşi notă, preşedintele Bisericii, Thomas S. Monson, a făcut apel, în cadrul unei conferinţe generale, o adunare mondială bianuală, la mai multă înţelegere faţă de celelalte religii: „Îi încurajez pe membrii Bisericii, oriunde s-ar afla, să dea dovadă de bunătate şi respect faţă de toţi oamenii de pretutindeni. Lumea în care trăim este plină de diversitate. Putem şi trebuie să dăm dovadă de respect faţă de cei ale căror crezuri diferă de ale noastre” (aprilie 2008 cuvântare din cadrul Conferinţei Generale). Sfinţii din zilele din urmă cred că toţi credincioşii sinceri au aceleaşi drepturi de a-şi exercita credinţa şi de a lua parte la măreaţa lucrare de a sluji umanităţii.

Accentuând dragostea lui Dumnezeupentru toţi oamenii, nu doar pentru unii dintr-o anumită religie, preşedintele Dieter F. Uchtdorf, din Prima Preşedinţie, cel mai înalt for de conducere al Bisericii, a declarat: „Noi îi cinstim şi îi respectăm sincer pe toţi oamenii din toate religiile, indiferent unde şi când au trăit, care L-au iubit pe Dumnezeu, chiar fără să aibă plenitudinea Evangheliei. Ne înălţăm glasurile cu recunoştinţă pentru altruismul şi curajul lor. Îi îmbrăţişăm în calitate de fraţi şi surori, copii ai Tatălui nostru Ceresc… El aude rugăciunile celor umili şi sinceri din fiecare naţiune, limbă şi popor. El dăruieşte lumină celor care Îl caută şi Îl cinstesc şi care sunt dornici să se supună poruncilor Sale” (aprilie 2008 cuvântare din cadrul Conferinţei Generale).

Krister Stendahl, fost episcop luteran emerit în Stockholm şi profesor emerit la Harvard Divinity School (decedat), a stabilit trei reguli în ceea ce priveşte înţelegerea între religii: (1) Când încerci să înţelegi o altă religie, trebuie să-i întrebi pe membrii acelei religii, nu pe duşmanii ei; (2) nu compara punctele forte ale religiei tale cu cele slabe ale religiei respective şi (3) lasă loc de admiraţie, găsind elemente în celelalte credinţe demne de urmat. Aceste principii întăresc relaţiile dintre religii care duc la câştigarea încrederii şi crearea temeliei pentru viitoare eforturi caritabile.

Nevoile spirituale şi fizice ale lumii solicită bunăvoinţă şi cooperare între diferitele religii. Fiecare dintre ele aduce o contribuţie preţioasă la viaţa comunităţii mai mari de credincioşi. Folosind cuvintele lui Orson F. Whitney, apostol de la începuturile Bisericii, „Dumnezeu foloseşte mai mult decât un singur om pentru realizarea acestei mari şi minunate lucrări. Sfinţii din zilele din urmă nu o pot face singuri. Este prea mare, prea dificilă, pentru a fi realizată numai de un singur grup de oameni”. Prin urmare, membrii Bisericii nu-i privesc pe semenii credincioşi din întreaga lume ca pe nişte adversari sau concurenţi, ci ca pe parteneri în numeroasele cauze ale binelui din lume. De exemplu, nu cu mult timp în urmă, Biserica şi-a unit forţele cu organizaţia catolică El Minuto de Diospentru a distribui haine victimelor inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Columbia, din luna ianuarie a anului 2011. Mai mult, Biserica a colaborat cu organizaţia Islamic Relief USA (Alinarea islamică din SUA)pentru a oferi hrană şi medicamente celor afectaţi de cutremurul din Haiti.

Este important să precizăm că respectiva cooperare interconfesională nu înseamnă compromis doctrinal. Deşi Biserica îşi revendică independenţa ecleziastică şi-şi recunoaşte diferenţele doctrinale, acest lucru nu o împiedică să se asocieze cu alte religii în desfăşurarea de proiecte caritabile. Aceste eforturi se bazează pe valori universale. Înţelegerea diferită a ispăşiriilui Hristos, de exemplu, nu trebuie să facă mai puţin importantă poruncalui Hristos: „ Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. Aşadar, este necesar să facem diferenţa între eforturile caritabile şi principiile doctrinale şi, în acelaşi timp, să ne preocupăm împreună de cei nevoiaşi. Oamenii de bună credinţă nu trebuie să aibă exact aceleaşi crezuri pentru a putea realiza lucruri măreţe spre folosul semenilor lor.

Urmează câteva exemple şi povestiri legate de cooperarea dintre Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă şi alte religii:

Evenimente găzduite

Episcopul Wester elogiază vizita în Utah a Cardinalului George(26/02/2010)

Cardinalul George vorbeşte despre libertatea religioasă într-o cuvântare rostită la UBY(23/02/2010)

Omagiu anual muzical interconfesional desfăşurat în istoricul Tabernacol din Salt Lake(22/02/2010)

Religiile se adună împreună pentru Omagiul muzical din Tabernacolul din Salt Lake(09/02/2010)

Masa rotundă interconfesională din Salt Lake ţine un concert în Piaţa Templului(13/02/2007)

Arhiepiscopul Alex J. Brunett primeşte Family Values Award (Distincţia Valorile familiei)(30/11/2010)

Evenimente la care a participat

Catedrala la a o sutaaniversare; Preşedintele Monson vorbeşte despre slujirea oferită împreună de două religii(10/08/2009)

Apostolii călătoresc în lume ca răspuns la creşterea numărului membrilor Bisericii(27/09/2010)

2009 − Parlamentul mondial al religiilor se întruneşte la Melbourne(14/12/2009)

Biserica reprezentată la Conferinţa Mondială a Religiilor din Kazahstan(22/07/2009)

Prezentarea clădirilor religioase înlesneşte înţelegerea(31/07/2008)

Învăţăturile Bisericii

Apostolul le vorbeşte tinerilor din Boston despre libertatea religioasă(17/07/2010)

Apostolul spune că cei care cred în Dumnezeu trebuie să conlucreze(28/05/2008)

Respect faţă de diferitele credinţe(18/04/2008)

Evanghelia – o credinţă globală(11/1991)

Dragostea lui Dumnezeu pentru toată omenirea(15/02/1978)

Ajutor umanitar şi altă slujire

Biserica reacţionează faţă de inundaţiile şi alunecările de teren din Columbia(06/01/2011)

Ambasadorul Pakistanului mulţumeşte conducătorilor Bisericii pentru ajutorul umanitar oferit de mormoni(14/09/2010)

Vecini ajutând vecini(08/07/2010)

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă se asociază cu Alinarea islamică din SUA pentru a trimite alimente şi medicamente în Haiti(22/01/2010)

Din Salt Lake până în Samoa, Biserica oferă ajutor umanitar(06/10/2009)

Conducători mormoni şi islamici participă împreună la eforturi de ajutorare(29/07/2009)

Mormonii ajută victimele inundaţiilor din Indiana, Iowa şi Wisconsin(17/06/2008)

Plăpumi făcute pentru a ajuta familii fără adăpost(21/03/2007)

Tineri mormoni din Houston îşi ajută vecinii să se pregătească pentru situaţii de urgenţă(25/10/2006)

Sfinţi din zilele din urmă trimit ajutoare în Orientul Mijlociu(27/07/2006)

Musulmanii şi mormonii conlucrează pentru a grăbi ajutarea victimelor cutremurului din Indonezia(30/05/2006)

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.