Subiect

Preot

Oficiu cu răspundere în cadrul Preoţiei aaronice, deţinut, în general, de tineri băieţi cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani şi de bărbaţii adulţi care sunt membri noi ai Bisericii. Preoţii spun rugăciunea de binecuvântare a împărtăşaniei(asemănătoare cuminecăturii) care este împărţită membrilor Bisericii în timpul adunărilor de preaslăvirede duminica. Cu permisiunea conducătorilor preoţieilocali, preoţii pot, de asemenea, să înfăptuiască botezuri.

În congregaţiile locale, preoţii sunt organizaţi în grupuri mici numite cvorumuri. Membrii cvorumului se ajută reciproc pentru a-şi dezvolta abilităţi de conducere şi pentru a sluji altora, pe măsură ce încearcă să-L urmeze pe Isus Hristos.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.