Subiect

Preşedinţii Bisericii

De când Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a fost stabilită în anul 1830, 16 bărbaţi au slujit în calitate de preşedinte al Bisericii. Sfinţii din zilele din urmă îi privesc pe fiecare dintre aceşti bărbaţi ca fiind profetcare a primit revelaţiede la Dumnezeu. Fiecare bărbat a avut talente şi daruri unice care au ajutat Biserica să progreseze în acea perioadă şi au pregătit-o pentru progresul viitor.

Primul preşedinte al Bisericii, Joseph Smith, a primit autoritatea de conduce Biserica de la Ioan Botezătorul şi de la trei dintre apostolii lui Hristos, Petru, Iacov şi Ioan, care primiseră aceeaşi „putere şi stăpânire” de la Isus Hristos Însuşi ( Luca 9:1). Aceşti bărbaţi s-au arătat ca îngeri şi i-au conferit preoţialui Joseph Smith. Aceeaşi preoţie a fost apoi transmisă într-o serie neîntreruptă până în ziua de astăzi actualului preşedinte al Bisericii, Thomas S. Monson.

Urmează scurte biografii ale fiecărui preşedinte al Bisericii.

{nb}

 

{nb}
      

{nb}Joseph Smith

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1832–1844
{nb}Data naşterii: 23 decembrie 1805
{nb}Data decesului: 27 iunie 1844

{nb}Născut la data de 23 decembrie 1805 în Sharon, Vermont, Joseph Smith jr. a fost{nb}
{nb}al cincilea dintre cei 11 copii ai lui Joseph Smith şi ai lui Lucy Mack. El a lucrat la ferma
{nb}familiei din Vermont şi, ulterior, din vestul statului New York. În anul 1820, în Palmyra, New
{nb}York, Joseph Smith I-a văzut pe Dumnezeu Tatălşi pe Isus Hristosîntr-o viziune. Prin intermediul revelaţiei, el a tradus şi publicat Cartea lui Mormon, a organizat Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă la data de 6 aprilie 1830 şi a primit revelaţii pentru a îndruma Biserica. Sub conducerea lui, sfinţii din zilele din urmă au întemeiat comunităţi în Ohio, Missouri şi Illinois. Joseph Smith şi fratele său, Hyrum, au fost ucişi de o gloată, la data de 27 iunie 1844, în Carthage, Illinois.

Pentru o biografie mai detaliată a lui Joseph Smith, apasă aici.

{nb}

      

{nb}Brigham Young

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1847–1877
{nb}Data naşterii: 1 iunie 1801
{nb}Data decesului: 29 august 1877

{nb}Brigham Young s-a născut la data de 1 iunie 1801 în Whitingham, Vermont. În anul 1835,
{nb}la trei ani după ce s-a alăturat Bisericii, el a fost chemat în Cvorumul celor
{nb}Doisprezece Apostoli
. Ca succesor al lui Joseph Smith, el a condus migrareaspre vest, către Munţii Stâncoşi, în perioada 1846–1847, şi a întemeiat oraşul Salt Lake. El a fost susţinut în calitate de preşedinte al Bisericii la data de 27 decembrie 1847. În calitate de preşedinte al Bisericii şi de guvernator teritorial al Utahului, el a întemeiat aşezări ale sfinţilor din zilele–din urmă în Utah şi de-a lungul vestului american. Sub îndrumarea lui, au început construcţiile la templeledin Salt Lake, St. George şi Logan, Utah. El a adus telegraful şi calea ferată în Utah şi a încurajat industria prin asociere în rândul sfinţilor din zilele din urmă. El a murit la data de 29 august 1877, în oraşul Salt Lake, după aproximativ 30 de ani de slujire ca preşedinte al Bisericii.

Pentru o biografie mai detaliată a lui Brigham Young, apasă aici.

{nb}

      

{nb}John Taylor

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1880–1887
{nb}Data naşterii: 1 noiembrie 1808
{nb}Data decesului: 25 iulie 1887

{nb}John Taylor s-a născut la data de 1 noiembrie 1808 în Milnthorpe, Westmorland, Anglia. Emigrând în anul{nb} 1832 în Toronto, Canada, el a fost dogar şi predicator metodist cu jumătate de normă. El şi soţia sa, Leonora, s-au alăturat Bisericii în anul 1836. Doi ani mai târziu, el a devenit {nb} apostolşi s-a bucurat de o asociere strânsă cu Joseph Smith şi Brigham Young. John Taylor l-a însoţit pe Joseph Smith la Carthage, Illinois, în luna iunie a anului 1844 şi a fost grav rănit atunci când Joseph Smith a fost omorât. El a fost susţinut ca preşedinte al Bisericii la data de 10 octombrie 1880. În timpul slujirii sale, preşedintele Taylor a întemeiat colonii mormone în Wyoming, Colorado, Arizona, Canada şi Mexic, a supravegheat adoptarea la nivel mondial a programului Societăţii Primare pentru copiişi a stabilit ca scriptură cartea Perla de mare preţ. A murit la data de 25 iulie 1887 în Kaysville, Utah.

{nb}

      

{nb}Wilford Woodruff

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1887–1898
{nb}Data naşterii: 1 martie 1807
{nb}Data decesului: 2 septembrie 1898

{nb}Născut la data de 1 martie 1807 şi crescut în Connecticut, Wilford Woodruff a fost de profesie{nb} morar. El s-a alăturat Bisericii în anul 1833 şi a slujit în două misiuniînainte de a fi rânduit apostolîn anul 1839. În calitate de membru al Cvorumului Celor Doisprezece, el a slujit în alte patru misiuni, a prezidat asupra templuluidin St. George, Utah, şi a slujit timp de şase ani în calitate de istoric al Bisericii. A fost susţinut în calitate de preşedinte al Bisericii la data de 7 aprilie 1889. În timpul slujirii sale, a dedicat templele din oraşul Salt Lake şi din Manti, Utah, a supravegheat organizarea societăţii genealogiceşi a accentuat din nou importanţa ţinerii croniciloristorice. În anul 1890, după multă cugetare şi rugăciune, preşedintele Woodruff a primit revelaţiaconform căreia sfinţii din zilele din urmă trebuiau să încetez practicarea poligamiei. El a murit în San Francisco, la data de 2 septembrie 1898.

{nb}

      

{nb}Lorenzo Snow

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1898–1901
{nb}Data naşterii: 3 aprilie 1814
{nb}Data decesului: 10 octombrie 1901

{nb}Lorenzo Snow s-a născut la data de 3 aprilie 1814 în Mantua, Ohio. Când era tânăr, el{nb}{nb} a preferat studiile academice în locul uceniciei, iar studiul limbii ebraice şi al{nb} teologiei au dus la convertirea lui la Biserică, în anul 1836. El a slujit în calitate de misionarşi apostolînainte de a deveni preşedinte al Bisericii la data de 13 septembrie 1898. El a ajutat la refacerea Bisericii după încercările de care a avut parte în deceniile anterioare. El a extins eforturile misionare şi a stabilizat finanţele Bisericii încurajând plata zeciuielii. În calitate de preşedinte al Bisericii, la începuturile secolului XX, el a deschis o nouă epocă în istoria sfinţilor din zilele din urmă. A murit în oraşul Salt Lake, la data de 10 octombrie 1901, la vârsta de 87 de ani.

{nb}

      

{nb}Joseph F. Smith

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1901–1918
{nb}Data naşterii: 13 noiembrie 1838
{nb}Data decesului: 19 noiembrie 1918

Joseph F. Smith s-a născut la data de 13 noiembrie 1838 în Far West, Missouri. În anul 1844, tatăl său, Hyrum Smith, a fost martirizat alături de unchiul său, Joseph Smith. Tânărul Joseph F. Smith a ajutat-o pe mama lui, Mary Fielding Smith, să migrezeîn Utah, în anul 1848. El a făcut parte din organul legislativ al teritoriului Utah în perioada 1865-1874, a slujit în numeroase misiuni şi de devenit preşedintele Bisericii la data de 17 octombrie 1901. În timp ce prezida asupra Bisericii la începuturile secolului XX, Joseph F. Smith i-a ajutat pe sfinţii din zilele din urmă să aprecieze mai mult istoria Bisericiitimpurii. El a lucrat pentru a-i ajuta pe oameni să înţeleagă mai bine Biserica, dezvoltând siturile istorice ale Bisericii în New York, Missouri şi Illinois, construind un centru pentru vizitatori şi dezvoltând sistemul misionarşi pe cel educaţionalale Bisericii. După 17 ani de slujire în calitate de preşedinte al Bisericii, Joseph F. Smith a murit la data de 19 noiembrie 1918 în oraşul Salt Lake.

{nb}

      

{nb}Heber J. Grant

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1918–1945{nb}
{nb}Data naşterii: 22 noiembrie 1856
{nb}Data decesului: 14 mai 1945

{nb}Născut la data de 22 noiembrie 1856 în oraşul Salt Lake, Heber Jeddy Grant a fost crescut de către mama sa văduvă, Rachel Grant. La vârsta de 15 ani, el a început o carieră de afaceri de succes. Zece ani mai târziu, a fost chemat să slujească în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, lucru pe care l-a făcut timp de 37 de ani. După ce a devenit preşedinte al Bisericii, la data de 23 noiembrie 1918, a dedicat trei templenoi, a dezvoltat programul de bunăstareşi i-a ajutat pe sfinţii din zilele din urmă să facă faţă tragediei provocată de cel de-al Doilea Război Mondial. Experienţa lui în afaceri i-a permis să modernizeze organizaţiile şi procedurile Bisericii. Eforturile sale misionare, inclusiv dialogurile extinse şi prieteniile cu respectivii conducători de afaceri naţionali, au adus Biserica în atenţia naţiunii. După 27 de ani de slujire în calitate de preşedinte, Heber J. Grant a murit în oraşul Salt Lake, la data de 14 mai 1945.

{nb}

      

{nb}George Albert Smith

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1945–1951
{nb}Data naşterii: 4 aprilie 1870
{nb}Data decesului: 4 aprilie 1951

{nb}George Albert Smith s-a născut la data de 4 aprilie 1870, în oraşul Salt Lake. Tatăl său, John Henry Smith, şi bunicul său, George A. Smith au fost amândoi consilieri ai unor preşedinţi ai Bisericii. În timp ce era angajat al Biroului Teritorial Federal pentru Utah, a fost chemat, la vârsta de 33 de ani, să slujească în cadrul Cvorumului celor Doisprezece Apostoli. În pofida sănătăţii sale şubrede şi a problemelor de vedere, el s-a distins în calitate de conducător al Bisericii. A devenit preşedinte al Bisericii la data de 21 mai 1945. A organizat ajutoare umanitare{nb}substanţiale ale Bisericii pentru Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial şi a fost un puternic susţinător al programului de cercetaşi în rândul sfinţilor din zilele din urmă. După şase ani de slujire în calitate de preşedinte, George Albert Smith a murit în oraşul Salt Lake, în ziua în care împlinea 81 de ani, la data de 4 aprilie 1951.

{nb}

      

{nb}David O. McKay

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1951–1970
{nb}Data naşterii: 8 septembrie 1873
{nb}Data decesului: 18 ianuarie 1970

{nb}Născut la data de 8 septembrie 1873, David Oman McKay şi-a petrecut tinereţea în Huntsville, Utah. A studiat la Academia Weber Stake şi la Universitatea statului Utah pentru a se pregăti pentru o carieră în educaţie. După ce şi-a terminat studiile şi a slujit în misiune, s-a căsătorit cu dragostea sa din colegiu, Emma Ray Riggs, în anul 1901. Cinci ani mai târziu, la vârsta de 32 de ani, el a fost chemat apostolşi a devenit preşedintele Bisericii la data de 9 aprilie 1951. El a lărgit viziunea privind misiunea mondială a Bisericii şi, sub conducerea sa, au fost creaţi primii ţăruşiîn afara Statelor Unite. El i-a întărit, de asemenea, pe membrii Bisericii subliniind din nou valoarea vieţii de familieşi a educaţiei. După 44 de ani de slujire în Cvorumul celor Doisprezece Apostolişi 19 ani de slujire în calitate de preşedinte al Bisericii, David O. McKay a murit la data de 18 ianuarie 1970 în oraşul Salt Lake, la vârsta de 96 de ani.

{nb}

      

{nb}Joseph Fielding Smith

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1970–1972
{nb}Data naşterii: 19 iulie 1876
{nb}Data decesului: 2 iulie 1972

{nb}Joseph Fielding Smith, fiul lui Joseph F. Smith, s-a născut la data de 19 iulie 1876, în oraşul Salt Lake şi şi-a petrecut întreaga viaţă în slujba Bisericii. Timp de aproape trei sferturi de secol, el a fost misionar, istoric al Bisericii, preşedinte al Societăţii genealogicedin Utah şi al templului din Salt Lake, apostolşi preşedinte al Bisericii. A devenit preşedinte al Bisericii la data de 23 ianuarie 1970, la vârsta de 93 de ani. Fiind unul dintre cei mai prolifici scriitori ai Bisericii, numeroasele cărţi şi articole ale lui Joseph Fielding Smith au ajutat la educarea a generaţii întregi de sfinţi din zilele din urmă despre istoriaşi doctrina Bisericii. Sub conducerea sa, munca misionară a continuat să se dezvolte, templeledin Ogden şi Provo au fost dedicate şi revistele Bisericii au fost organizate şi combinate. Preşedintele Smith a murit la el acasă, în oraşul Salt Lake, la data de 2 iulie 1972.

{nb}

      

{nb}Harold B. Lee

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1972–1973
{nb}Data naşterii: 28 martie 1899
{nb}Data decesului: 26 decembrie 1973

{nb}Harold Bingham Lee s-a născut la data de 28 martie 1899 în Clifton, Idaho, şi a lucrat în educaţie, afaceri şi în administraţie. În calitate de preşedinte de ţăruşîn perioada Marii crize economice, el a iniţiat programul de bizuire pe forţele proprii şi de alinare care a devenit sistemul de bunăstareal Bisericii. După chemarea sa în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, în anul 1941, el a continuat să se ocupe de programul de bunăstare şi a iniţiat schimbări organizatorice care să aducă o îmbunătăţire a coordonării între sediul centralal Bisericii şi congregaţiile de sfinţi din zilele din urmă din întreaga lume. Aceste schimbări au ajutat Biserica să se pregătească pentru dezvoltarea ei rapidă din timpul deceniilor care au urmat. El a devenit preşedinte al Bisericii la data de 7 iulie 1972. El a călătorit des în timpul slujirii sale ca preşedinte, care a durat doar 18 luni. Preşedintele Lee a murit la data de 26 decembrie 1973 în oraşul Salt Lake.

{nb}

      

{nb}Spencer W. Kimball

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1973–1985
{nb}Data naşterii: 28 martie 1895
{nb}Data decesului: 5 noiembrie 1985

{nb}Născut la data de 28 martie 1895 în oraşul Salt Lake, Spencer Wooley Kimball a crescut în Thatcher, Arizona. După ce a slujit în misiune şi s-a căsătorit cu Camilla Eyring, el s-a stabilit în Safford, Arizona, pentru a-şi întemeia familia şi pentru a-şi deschide o firmă de asigurări. A fost chemat să fie apostolîn anul 1943 şi, după ce a depăşit probleme grave de sănătate, a devenit preşedinte al Bisericii la data de 30 decembrie 1973, la vârsta de 78 de ani. El a condus Biserica cu hotărâre entuziastă în timpul unei perioade de vitalitate şi creştere semnificative. În cei 12 ani ai preşedinţiei sale, numărul templelorîn funcţiune s-a dublat, numărul misionarilor a crescut cu 50% şi preoţiaa fost conferită tuturor bărbaţilor, membri demni. El a murit în oraşul Salt Lake, la data de 5 noiembrie 1985.

{nb}

      

{nb}Ezra Taft Benson

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1985–1994
{nb}Data naşterii: 4 august 1899
{nb}Data decesului: 30 mai 1994

{nb}Născut la data de 4 august 1899 în Whitney, Idaho, Ezra Taft Benson a învăţat din copilărie principiul muncii asidue la ferma familiei. El a slujit în misiune în Marea Britanie şi, după ce s-a întors, s-a căsătorit cu Flora Amussen, în anul 1926. Şi-a făcut studiile în domeniul agriculturii şi a deţinut multe poziţii importante în acest domeniu. În timp ce slujea în calitate de apostol, el a fost şi Ministrul Agriculturii în Administraţia Statelor Unite condusă de preşedintele Dwight D. Eisenhower, în perioada 1953-1961. El a devenit preşedintele Bisericii la data de 10 noiembrie 1985. A accentuat importanţa Cărţii lui Mormonîn studiul zilnic din scripturi, în eforturile misionare şi în predarea Evangheliei. În pofida sănătăţii sale slăbite, Biserica a continuat să crească sub conducerea lui, templeau fost dedicate şi munca misionarăs-a extins în întreaga lume, în special în Europa de Est. El a murit în oraşul Salt Lake, la data de 30 mai 1994, la vârsta de 94 de ani.

{nb}

      

{nb}Howard W. Hunter

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1994–1995
{nb}Data naşterii: 14 noiembrie 1907
{nb}Data decesului: 3 martie 1995

{nb}Născut la data de 14 noiembrie 1907 în Boise, Idaho, Howard William Hunter a îndrăgit muzica în tinereţea sa. După liceu, formaţia sa, „Hunter's Croonaders”, a fost într-un turneu de cinci luni pe nava şcoală President Jackson, ceea ce i-a dat ocazia să vadă multe locuri exotice din Asia. După ce s-a căsătorit cu Clara May Jeffs în anul 1931, el a renunţat la cariera muzicală în favoarea unei vieţii stabile de familie. Preşedintele Hunter a început să studieze dreptul şi a devenit un avocat de succes în California. A fost chemat să slujească în calitate de apostolîn anul 1959, slujind timp de 35 de ani înainte să devină preşedintele Bisericii, la data de 5 iunie 1994, la vârsta de 86 de ani. În perioada scurtă în care a fost preşedinte, el i-a încurajat pe membrii Bisericii să devină demni să meargă la templu, pregătind astfel cadrul pentru un deceniu de creştere a numărului de temple construite. El a călătorit cât de des i-a permis sănătatea, dedicând două temple şi comemorând 150 de ani de la martiriul lui Joseph şi Hyrum Smith. A murit în oraşul Salt Lake, la data de 3 martie 1995.

{nb}

      

{nb}Gordon B. Hinckley

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 1995–2008
{nb}Data naşterii: 23 iunie 1910
{nb}Data decesului: 27 ianuarie 2008

{nb}Gordon Bitner Hinckley s-a născut în oraşul Salt Lake, Utah, la data de 23 iunie 1910. După ce a absolvit Universitatea statului Utah, a fost chemat să slujească în misiuneîn Marea Britanie. După ce s-a întors, el a început slujirea pe viaţă pentru Biserică. A fost angajat în calitate de secretar executiv al comitetului care coordona radioul, publicitatea şi literatura Bisericii înainte de a fi chemat să fie apostol, în anul 1961. El a slujit în calitate de consilier al preşedintelui Kimball, al preşedintelui Benson şi al preşedintelui Hunter înainte de a deveni preşedintele Bisericii, la data de 12 martie 1995. În timpul conducerii sale, el a coordonat cel mai amplu program de construire de templedin istoria Bisericii şi a întemeiat Fondul permanent pentru educaţiepentru a-i ajuta pe tinerii mormoni din ţările în curs de dezvoltare să dobândească o educaţie şi să ajungă să se bizuie pe forţele proprii. A călătorit în întreaga lume, întâlnindu-se cu sfinţii din zilele din urmă şi încurajând înfrăţirea lor cu noii convertiţi şi prietenia cu membrii altor credinţe. Prin intermediul interviurilor de televiziune şi al comunicatelor de presă naţionale, el a sporit atenţia mediei şi a îmbunătăţit imaginea publică a Bisericii. Preşedintele Hinckley a murit la data de 27 ianuarie 2008 în oraşul Salt Lake.

{nb}

      

{nb}Thomas S. Monson

{nb}Perioada în care a slujit ca preşedinte: 2008–prezent
{nb}Data naşterii: 21 august 1927

{nb}Thomas Spencer Monson s-a născut în oraşul Salt Lake, Utah, la data de 21 august
{nb}1927. El a servit în Forţele Maritime Militare ale Statelor Unite aproape de sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În
{nb}anul 1950, la vârsta de 22 de ani, a fost chemat să slujească în calitate de episcop, iar cinci ani mai târziu a fost chemat
{nb}să slujească în cadrul unei preşedinţii de ţăruş. În perioada 1959-1962, el a slujit în calitate de preşedinte al
{nb} MisiuniiCanada a Bisericii, cu sediul central în Toronto, Ontario. La scurt timp după întoarcerea sa din Canada, la vârsta de 36 de ani, a fost susţinut ca membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, în anul 1963. El a slujit în calitate de consilier al preşedintelui Ezra Taft Benson, al preşedintelui Howard W. Hunter şi al preşedintelui Gordon B. Hinckley înainte de a deveni preşedintele Bisericii, la data de 3 februarie 2008.

Pentru o biografie mai detaliată a preşedintelui Monson, te rugăm să apeşi aici.

  

Președintele Russell M. Nelson a fost susținut și pus deoparte în calitate de al 17-lea președinte și profet al Bisericii lui Isus Hristos duminică, 14 ianuarie 2018, în încăperea de sus din Templul Salt Lake. Înainte de slujirea dânsului în calitate de conducător al Bisericii, președintele Nelson a slujit ca președinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, din data de 15 iulie 2015 până la data chemării dânsului în calitate de conducător al Bisericii. Dânsul a slujit în calitate de membru al acestui cvorum din data de 7 aprilie 1984.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.