Subiect

Preşedinţia Cvorumului celor Şaptezeci

Preşedinţia Celor Şaptezeci este formată din şapte membri ai Primului sau ai celui de-al Doilea Cvorum al celor Şaptezeci, care sunt chemaţi de către Prima Preşedinţie şi cărora li se dă autoritatea de a prezida asupra cvorumurilor celor şaptezeci.

Cele mai multe preşedinţii din cadrul Bisericii sunt formate din trei persoane: un preşedinte şi doi consilieri. Totuşi, conform scripturilor, toţi sunt preşedinţi în Preşedinţia Celor Şaptezeci – niciunul nu este consilier: „Şi, conform viziunii arătând Ordinul Celor Şaptezeci, ei trebuie să aibă şapte preşedinţi care să prezideze asupra lor, aleşi dintre Cei Şaptezeci; şi al şaptelea preşedinte dintre aceşti preşedinţi trebuie să prezideze asupra celor şase” (D&L 107:93–94).

Preşedinţia Celor Şaptezeci este formată din următorii: vârstnicul Whitney Claytonvârstnicul Donald L. Hallstrom, vârstnicul Richard J. Maynes, vârstnicul Craig C. Christensenvârstnicul Ulisses Soaresvârstnicul Lynn G. Robbins şi vârstnicul Gerrit W. Gong.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.