Subiect

Manuscrisele lui Joseph Smith

Joseph Smith(1805–1844) a fost profetul fondator şi primul preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Proiectul Manuscrisele lui Joseph Smith este un efort de a pune laolaltă toate documentele disponibile scrise atât de Joseph Smith, cât şi de cei pe care el i-a desemnat în calitate de copişti ai săi. Această colecţie vastă este o resursă esenţială pentru erudiţi şi studenţi cu privire la viaţa şi lucrarea lui Joseph Smith, la mormonismul timpuriuşi la religia americană din secolul al XIX-lea.

Istoricul şi cronicarul Bisericii, vârstnicul Marlin K. Jensen, a spus: „Noi credem că lucrarea Manuscrisele lui Joseph Smith va fi cel mai important proiect, din această generaţie, cu privire la istoria Bisericii.

Colecţia de o importanţă deosebită va cuprinde 20 de volume organizate în şase serii: Jurnale, Revelaţii şi Traduceri, Istorie, Documente, Consemnări administrative şi Consemnări oficiale administrative şi de afaceri. Toate cele peste 2.000 de documente vor fi publicate în format electronic pe site-ulproiectului, un număr mare dintre acestea urmând, de asemenea, să fie tipărite şi publicate.

Această iniţiativă de cercetare a avut parte de recunoaşterea din partea Comisiei pentru consemnări şi publicaţii istorice naţionalea Arhivelor Naţionale, lucru ce înseamnă că această lucrare are parte de cele mai înalte standarde în toate fazele sale de realizare.

La acest proiect lucrează erudiţi, arhivişti şi editori angajaţi de Biblioteca de Istorie a Bisericii.  Editura proiectului tipărit şi a publicărilor pe Internet este The Church Historian’s Press (Tipografia pentru materiale istorice a Bisericii), o ramură a Departamentului de Istorie a Bisericii al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.