Subiect

Joseph Smith şi restaurarea

Joseph Smithjr. s-a născut la data de 23 decembrie 1805, în Sharon, Vermont, avându-i ca părinţi pe Joseph şi Lucy Mack Smith. Născut într-o familie de fermieri săraci, el a fost al cincilea copil din cei 11 ai familiei – dintre care nouă au supravieţuit copilăriei. Pentru că familia lui nu-şi permitea luxul educaţiei publice, Joseph a avut parte de doar trei ani de educaţie formală. Alături de fraţii şi surorile sale, el a fost educat, în principal, acasă, din Bibliafamiliei.

Fiind confuz în ceea ce privea religia din cauza unei agitaţii neobişnuite pe această temă ce avea loc în statul New York unde trăia în anul 1820, Joseph, în vârstă de 14 ani, a citit un pasajdin Noul Testamentcare, a scris el ulterior, i-a influenţat profund sufletul. Era o invitaţie ca cei cărora le lipseşte înţelepciunea să caute s-o obţină dintr-o sursă divină. Răspunsul lui Joseph la această invitaţie a fost acela de a se duce şi de a găsi un loc retras într-o zonă împădurită din apropierea casei sale şi de a se ruga cu glas tare pentru prima dată în viaţa sa.

Ceea ce a urmat l-a schimbat pe Joseph Smith pentru totdeauna şi a devenit o doctrină centrală în credinţa sfinţilor din zilele din urmă. Joseph a consemnat că Dumnezeu Tatălşi Isus Hristosi S-au arătat. „Am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu”, a scris el, „mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea”. În acea lumină, el a văzut două Personaje – unul dintre Ele l-a chemat pe Joseph pe nume şi, arătând către Celălalt, a spus: „Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!”. Membrii Bisericii numesc această experienţă „Prima Viziune”. Ea a inaugurat lucrarea de restaurare a Bisericii lui Isus Hristospe pământ.

Joseph Smith este, probabil, cel mai cunoscut pentru că a tradus Cartea lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. La câţiva ani după Prima sa Viziune, membrii Bisericii cred că Joseph a fost dus pe un deal în apropiere de Palmyra, New York, unde a primit o cronică străveche de la un înger pe nume Moroni. Cronica, gravată pe plăci de metal, relata istoria unui popor care a trăit pe continentul american în timpul lui Hristos, precum şi vizita făcută acestora de către Hristosul înviat. Joseph a tradus cronica în aproximativ trei luni, iar Cartea lui Mormon rezultată a fost publicată pentru prima dată în New York, în anul 1830. Fiind un volum de peste 500 de pagini, Cartea lui Mormon este una dintre marile realizări ale lui Joseph Smith şi este o scriptură fundamentală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Sfinţii din zilele din urmă cred că autoritatea divină a fost pierdută de către Biserica din vechime după moartea apostolilor şi că a fost necesară o restaurare prin intervenţie divină. Restaurarea autorităţii preoţieiprin intermediul lui Joseph Smith, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a avut loc cu adevărat prin intermediul vizitelor angelice ale celor care au deţinut în vechime autoritatearespectivă.  

Joseph Smith şi cinci asociaţi, alături de alte 50 de persoane prezente, au organizat oficial Biserica într-o cabană din lemn, în Fayette, New York, la data de 6 aprilie 1830. El a prezidat asupra Bisericii până la data de 27 iunie 1844, când a fost martirizat. Sub conducerea sa, numărul membrilor Bisericii a crescut de la începuturile timide la peste 26.000.

Revelaţiile primite de Joseph Smith au însemnat noutăţi teologice impresionante şi provocări pentru bisericile de atunci. El a fost ferm în apărarea libertăţii religioasea oamenilor de toate credinţele. Revelaţiile sale au prezentat concepte cum ar fi templeleunde lucrarea de salvare poate fi înfăptuită pentru cei morţi şi unde poate fi dobândită înţelegerea despre trei grade sau niveluri cereşti şi despre destinul suprem din viaţa următoare al copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu. Prima sa Viziune a condus la faptul că sfinţii din zilele din urmă au înţeles caracteristicile fizice ale lui Dumnezeu şi ale lui Isus Hristos şi că omenirea a fost creată după chipul Lor. El a vorbit şi scris des despre adunarea Israelului în zilele din urmă şi a propovăduit-o nu doar prin prisma adunării iudeilor în Israel, ci şi prin aceea a adunării tuturor oamenilor lui Dumnezeu în locuri de adăpost şi sfinţenie. Vezi, de asemenea, De ce sunt mormonii diferiţi şi prin ce diferă?

În afara Bisericii, Joseph Smith este, de asemenea, cunoscut pentru faptul că, datorită revelaţiei primite, a permis poligamia, o practică străveche, deşi aceasta nu mai este deloc practicată în Biserică şi nu este des abordată în discuţii de către membrii Bisericii, cu excepţia contextului istoric.

În anii în care a condus tânăra Biserică, Joseph a organizat un program misionarinternaţional şi a întemeiat ceea ce este astăzi una dintre cele mai mari organizaţii pentru femeidin lume. El a supravegheat clădirea a trei oraşe şi a coordonat construirea a două temple – având parte în acelaşi timp de persecuţii intense din partea gloatelor locale care, în cele din urmă, i-au alungat pe membrii Bisericii din toate cele trei oraşe pe care Joseph le-a întemeiat.

Pentru că drepturile religioase şi civile ale membrilor Bisericii, în calitatea lor de cetăţeni americani, fuseseră încălcate în pofida apelurilor repetate la guvernul federal, conducătorii Bisericii au anunţat candidatura lui Joseph Smith la preşedinţia Statelor Unite, în luna ianuarie a anului 1844. În luna mai, Joseph a fost nominalizat oficial în cadrul unei conferinţe desfăşurate în Nauvoo, Illinois. Platforma lui politică includea intervenţia guvernului în respectarea drepturilor religioase şi civile în caz de persecuţie. Joseph şi fratele său au fost omorâţi de către o gloată în luna iunie a aceluiaşi an, punând astfel capăt candidaturii lui Joseph pentru acea funcţie politică.

Joseph şi fratele său mai mare, Hyrum, au fost împuşcaţi mortal, la data de 27 iunie 1844, de către o gloată formată dintr-un număr de 150-200 de bărbaţi. Fraţii şi alţi asociaţi apropiaţi fuseseră închişi într-o închisoare din Illinoispe baza unor false acuzaţii de trădare, după ce se predaseră singuri autorităţilor. Joseph avea 38 de ani; Hyrum avea 44 de ani. Trupurile lui Joseph şi Hyrum au fost pregătite şi expuse pentru a li se aduce un ultim omagiu din partea a aproximativ 10.000 de persoane, la data de 28 iunie, iar în ziua următoare au fost înmormântate în secret pentru a evita viitoare atacuri sau profanări din partea gloatelor.

Biserica pe care Joseph a întemeiat-o în anul 1830 este, astăzi, o Biserică mondială cu peste 14 milioane de membri, iar Joseph însuşi este considerat de către sfinţii din zilele din urmă ca fiind cel mai important profetal zilelor noastre. Contrar afirmaţiilor unora dintre oponenţii Bisericii, Joseph nu este preaslăvit de către membrii Bisericii. El este respectat ca profet, însă a fost un om care a avut slăbiciunile sale asemenea tuturor oamenilor.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.