Subiect

Joseph Smith

Joseph Smith a fost fondatorul şi primul preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. El împreună cu cinci asociaţi au organizat oficial Biserica în ziua de 6 aprilie 1830 în localitatea Fayette, New York. El a prezidat asupra Bisericii până la data de 27 iunie 1844, când a fost martirizat. Sub conducerea sa, numărul membrilor Bisericii a crescut de la şase la peste 26.000.

La mijlocul anilor 1800, primarul oraşului Boston şi cunoscut scriitor şi publicist, Josiah Quincy, a scris: „La un moment dat în viitor, s-ar putea pune întrebarea: Ce mare american a făcut mai mult decât orice alt om de pe acest continent pentru a modela minţile şi destinul concetăţenilor săi? Oricât ar părea de absurd, este posibil ca răspunsul la această întrebare să fie Joseph Smith, profetul mormon!”

Joseph Smith, fiul, s-a născutîn ziua de 23 decembrie 1805 în Sharon, Vermont, în familia lui Joseph şi Lucy Mack Smith. Născut într-o familie săracă de fermieri, el a fost al cincilea copil din 11 – nouă dintre care au supravieţuit, depăşind vârsta copilăriei. Pentru că familia sa nu-şi putea permite luxul de a-şi trimite copiii la şcoli particulare, Joseph a urmat numai trei ani la o şcoală de stat. Împreună cu fraţii şi surorile sale, el a fost educat mai ales acasă, cu ajutorul Bibliei familiei.

Prietenul lui Joseph, Parley Pratt, l-a descris ca având o înălţime de 183 de centimetri, fiind „bine clădit, puternic şi activ; piele deschisă la culoare, părul blond, ochi albaştri [şi] foarte puţină barbă”. Fiind „vesel din fire”, lui Joseph îi plăcea să se joace cu copiii sau să se lupte şi să „tragă de beţe” în competiţii de forţă. Un sfânt din zilele de urmă care l-a vizitat pe Joseph în Kirtland, Ohio, a scris: „Nu arăta aşa cum credeam că arată un profet al lui Dumnezeu. Totuşi… am constatat că era un bărbat prietenos, vesel, plăcut agreabil. Nu m-am putut abţine sa nu-l plac”.

Când avea şapte ani, Joseph s-a îmbolnăvit de febră tifoidă în timpul unei epidemii locale. Deşi şi-a revenit în două săptămâni, o infecţie dureroasă a cuprins osul unuia dintre picioarele lui Joseph. Când încercările de a curăţa infecţia au eşuat, doctorul a insistat să i se amputeze piciorul. Mama lui Joseph l-a convins pe doctor să-l mai opereze o dată şi doctorul a extirpat bucata de os infectat fără anestezie sau vreun instrument medical adecvat. Joseph, care a refuzat să fie legat de pat sau să bea alcool pentru a-şi alina durerea, a îndurat operaţia în braţele tatălui său. Deşi a mers cu ajutorul cârjelor timp de trei ani şi a avut un uşor şchiopătat tot restul vieţii, Joseph s-a vindecat.

În ziua de 18 ianuarie 1827, Joseph Smith s-a căsătorit cu Emma Hale. În timpul căsniciei lor de 17 ani, ei au avut 11 copii, dintre care doi au fost adoptaţi. Primii trei copii ai lui Joseph şi ai Emmei au murit la câteva ore de la naştere. În anul 1831, ei au adoptat gemeni, dintre care unul, un băiat, a murit înainte de a împlini un an. În următorii 12 ani, Emma a mai născut şase fii, patru dintre care au supravieţuit vârstei copilăriei – ultimul s-a născut la şase luni după moartea lui Joseph.

Având o imagine confuză despre religie într-o perioadă în care interesul faţă de religie renăscuse în statul New York, în care trăia el în anul 1820, Joseph, în vârstă de 14 ani, a citit un pasaj din Noul Testament şi a mers în pădure să se roage. Joseph a consemnat că Dumnezeu şi Isus Hristosi s-au arătat. „Am văzut un stâlp de lumină exact deasupra capului meu, mai luminos ca strălucirea soarelui, care a coborât treptat până când a căzut deasupra mea.” În acea lumină, el a văzut două personaje – unul dintre ele l-a chemat pe Joseph pe nume şi a spus, arătând spre Celălalt: „Acesta este Fiul Meu Iubit. Ascultă-L!”. Membrii Bisericii numesc această experienţă „Prima Viziune”. Ea l-a schimbat pentru totdeauna pe Joseph Smith şi a devenit principiul de bază al credinţei sfinţilor din zilele din urmă. Cu aceasta a început lucrarea de restaurare a Bisericii lui Isus Hristos pe pământ.

Joseph Smith este probabil cel mai bine cunoscut pentru traducerea Cărţii lui Mormon: un alt testament al lui Isus Hristos. Membrii Bisericii au credinţa că Joseph a fost condus la un deal de lângă Palmyra, New York, unde a primit o cronică străveche de la un înger pe nume Moroni. Cronica, gravată pe plăci de aur, prezenta istoria unui popor care trăise pe continentul american în timpul lui Hristos. Joseph a tradus plăcile în aproximativ trei luni şi Cartea lui Mormon a fost publicată, prima oară, în 1830 în New York, de către E. B. Grandin.

Deşi născut la o fermă, Joseph a lucrat ca redactor, antreprenor şi om de afaceri. În anii în care a condus tânăra Biserică, Joseph a organizat un program de misionariatinternaţional şi a fondat ceea ce este astăzi una dintre cele mai mari organizaţii ale femeilordin lume. El a supervizat clădirea a trei oraşe şi a îndrumat construirea a două temple– toate acestea în timp ce se confrunta cu o persecuţie acerbă din partea gloatelor locale, care, în cele din urmă, i-au alungat pe membrii Bisericii din toate cele trei oraşe întemeiate de Joseph.

Pentru că drepturile religioase şi civile ale sfinţilor ca cetăţeni americani fuseseră încălcate în pofida apelurilor numeroase şi repetate adresate guvernului federal, conducătorii Bisericii au anunţat, în 1844, candidatura lui Joseph Smith pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Până în luna mai, Joseph fusese nominalizat oficial de către o convenţie a localităţii Nauvoo, Illinois. Platforma sa politică cerea intervenţia guvernului în apărarea drepturilor religioase şi civile împotriva persecuţiei. Dar Joseph şi fratele său au fost ucişi de o gloată în luna iunie a aceluiaşi an, punând prematur capăt candidaturii lui Joseph pentru această funcţie politică.

Joseph şi fratele său mai mare, Hyrum, au fost împuşcaţi mortal în ziua de 27 iunie 1844 de o gloată formată din 150 până la 200 de bărbaţi. Ei fuseseră încarceraţi într-o închisoaredin Illinois pe baza unor acuzaţii false de revoltă şi trădare după ce se predaseră singuri. Joseph avea 38 de ani, Hyrum avea 44. În ziua de 28 iunie, trupurile lui Joseph şi Hyrum au fost pregătite şi aşezate pentru a putea fi văzute de aproximativ 10.000 de persoane îndurerate iar în ziua următoare au fost îngropate în secret pentru a se evita atacuri ulterioare sau profanarea mormintelor de către gloate.

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă are astăzi peste 14 milioane de membri. Sfinţii din zilele din urmă îl onorează pe Joseph Smith ca profet, aşa cum îi onorează pe profeţii biblici ca Moise şi Isaia.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.