Subiect

Genealogie

Genealogia, studierea strămoşilor sau istoriei familiei unei persoane, este una dintre cele mai întâlnite ocupaţii favorite din întreaga lume. Oameni de toate religiile şi naţionalităţile se bucură să descopere de unde se trag. Totuşi, pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, aflarea despre istoria familiei unei persoane înseamnă mai mult decât un simplu efort. Sfinţii din zilele din urmă cred că familiile pot fi împreună după această viaţă. Aşadar, este esenţial să întărim relaţiile cu toţi membrii familiei, atât cu cei care sunt în viaţă, cât şi cu cei care au murit.

Sfinţii din zilele din urmă cred că unirea eternă a familiilor este posibilă prin intermediul ceremoniilor sacre de pecetluire care sunt înfăptuite în temple. Aceste rânduieli care se înfăptuiesc în templu pot fi făcute, de asemenea, pentru şi în folosul celor cei care au murit. Prin urmare, pentru mormoni, munca genealogică sau istoria familiei este o îndatorire esenţială în vederea înfăptuirii lucrării din templu pentru cei morţi. Sfinţii din zilele din urmă cred că cei morţi au dreptul să aleagă dacă acceptă sau nu rânduielile înfăptuite pentru ei.

Începând cu anul 1894, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a dedicat timp şi resurse pentru colectarea şi împărtăşirea înregistrărilor cu importanţă genealogică. Colaborând cu arhive naţionale, biserici şi biblioteci, Biserica a creat cea mai mare colecţie din lume de înregistrări privind familia, având informaţii despre mai mult de trei miliarde de persoane decedate. Acest efort a fost iniţial înlesnit de Societatea genealogică din Utah şi acum, de către FamilySearch, o organizaţie nonprofit sponsorizată de către Biserică.

FamilySearch oferă accesul la informaţii din 100 de ţări, inclusiv la certificate de naştere, de căsătorie şi de deces, la recensământuri, la testamente, titluri de proprietate şi multe altele. Aceste înregistrări sunt puse gratuit la dispoziţia publicului prin intermediul site-ului FamilySearch.org, al renumitei Biblioteci de Istorie a familiei din oraşul Salt Lake şi al reţelei de 4.600 de centre locale de istorie a familiei din 126 de ţări.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.