Subiect

Episcopie

Congregaţiile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sunt organizate geografic, iar membrii participă la adunările de preaslăvire desfăşurate în apropierea locuinţelor lor. Fiecare membru aparţine unei episcopii sau unei ramuri. Conducătorul neremuneratal unei episcopii se numeşte episcop. El este membru al congregaţiei, care a fost chemat să slujească în mod voluntar în această poziţie.

Fiecare episcopie are clase şi activităţi pentru diferite vârste, inclusiv pentru copii, tinerişi adulţi. Timpul şi efortul considerabile necesare pentru administrarea unei episcopii şi pentru îndeplinirea nevoilor membrilor sunt oferite de către membri înşişi. Celor mai mulţi dintre membri li se cere de către conducătorii locali să slujeascăîn anumite funcţii. Responsabilităţile includ chemări de administrare locală, de predare sau de altfel de slujire. Aceste responsabilităţi se schimbă, din când în când, în funcţie de nevoile congregaţiei.

Membrii episcopiei preaslăvesc împreună duminica şi desfăşoară activităţi în timpul săptămânii. Episcopia este o comunitate în care mormonii pot lega prietenii şi-şi pot sprijini semenii membri ai Bisericii în eforturile lor de a-L preaslăvi şi urma pe Isus Hristos. Toată lumea este binevenită să vinăla adunările de preaslăvire ale episcopiei care au loc duminica.

Mai multe episcopii creează un ţăruş, care este asemănător unei dioceze catolice. Conducătorul unui ţăruş se numeşte preşedinte de ţăruş. În zonele unde sunt puţini membri ai Bisericii, sfinţii din zilele din urmă pot fi organizaţi în districteşi ramuriîn loc de ţăruşi şi de episcopii. Conducătorul neremunerat al unei ramuri se numeşte preşedinte de ramură.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.