Subiect

Duminica de post

O duminică, de regulă prima din fiecare lună, în care sfinţii din zilele din urmănu mănâncă şi nu beau timp de două mese şi donează Bisericii costul echivalent sau mai mult pentru a-i ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi. Banii donaţi se numesc donaţie de post. Adunarea de împărtăşaniedin fiecare duminică de post, numită adunare de post şi mărturii, este dedicată depunerii mărturiilor de către membri în mod voluntar.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.