Subiect

Botezul pentru cei morţi

Doctrina privind botezulpentru cei morţi este menţionată în Noul Testament (vezi 1 Corinteni 15:29), însă baza doctrinei constă în revelaţia din zilele din urmă primită prin intermediul lui Joseph Smith. Reprezentând pe cineva care a murit – adesea, unul dintre propriii strămoşi – membrul Bisericii poate fi botezat în folosul acelei persoane decedate. În credinţa sfinţilor din zilele din urmă, un om care a murit îşi păstrează dreptul de a face alegeri în viaţa următoare, iar acceptarea rânduielii botezului deschide calea către progresul continuu. Botezurile pentru cei morţi sunt înfăptuite numai în temple.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.