Subiect

Binecuvântări patriarhale

Binecuvântările patriarhale sunt date membrilor demni ai Bisericii şi conţin sfaturi personale de la Dumnezeu. Binecuvântarea patriarhală este menită să fie un fel de „hartă” care să îndrume o persoană de-a lungul vieţii. Nu există o limită de vârstă pentru primirea binecuvântării patriarhale, însă cei care o primesc trebuie să fie suficient de maturi pentru a-i înţelege însemnătatea.

O binecuvântare patriarhală este dată de către un patriarh, un bărbat chematde conducătorii Bisericii să dea astfel de binecuvântări. Patriarhul îşi aşază mâinile pe capul persoanei care primeşte binecuvântarea şi rosteşte cuvintele pe care el le primeşte prin revelaţiedivină. Cuvintele rostite în binecuvântare sunt, apoi, transcrise pentru ca persoana care a primit binecuvântarea să poată avea o copie scrisă şi s-o poată studia de-a lungul vieţii. Biserica ţine, de asemenea, o copiea binecuvântării în eventualitatea unei pierderi.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.