Subiect

Ţăruş

Congregaţiile Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sunt organizate geografic, iar membrii participă la adunări de preaslăviredesfăşurate în apropierea locuinţelor lor. Fiecare membru aparţine unui ţăruş, ceea ce este asemănător unei dioceze catolice. Conducătorul unui ţăruş se numeşte preşedinte de ţăruş.

Cuvântul ţăruşeste luat din alegoria cortului din Vechiul Testament, în care „cortul”, sau biserica, este susţinut de către ţăruşi de sprijin (vezi Isaia 54:2).

Fiecare ţăruş este compus din mai multe organizaţii mai mici numite episcopiisau ramuri. Dintr-un ţăruş fac parte, de obicei, cinci până la 12 episcopii şi ramuri. În zonele în care Biserica este nouă, membrii sunt organizaţi în districteîn loc de ţăruşi.

Timpul şi efortul considerabile necesare pentru administrarea unui ţăruş şi pentru îndeplinirea nevoilor membrilor sunt oferite de către membri. Celor mai mulţi dintre membri li se cere de către conducătorii locali să slujeascăîn anumite funcţii. Responsabilităţile includ chemări de administrare locală, de predare sau de alt fel de slujire. Aceste responsabilităţi se schimbă, des, în funcţie de nevoile congregaţiei.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.