Comunicat de presă

În anul 2015, Biserica face trimitere la Declaraţiile lui Joseph Smith despre libertatea religioasă şi pluralism

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este neutră în privinţa partidelor politice şi campaniilor electorale. Însă, nu este neutră în privinţa libertăţii religioase. Declaraţiile de mai jos, rostite de Joseph Smith în anii 1841 şi 1843, sunt în acord cu poziţia Bisericii de astăzi.

„Dacă s-a demonstrat că am fost gata să mor pentru un «mormon», îndrăznesc să declar înaintea Cerului că sunt la fel de pregătit să mor apărând drepturile unui prezbiterian, unui baptist sau ale unui om bun de orice altă confesiune; pentru că acelaşi principiu care ar călca în picioare drepturile sfinţilor din zilele din urmă ar călca în picioare drepturile romano-catolicilor sau ale oricărei alte confesiuni care ar putea fi nepopulară şi prea slabă pentru a se putea apăra singură. Dragostea de libertate este cea care îmi inspiră sufletul – libertatea civilă şi religioasă a întregii rase umane.”

– Joseph Smith,  1843

„Să fie decretat de Consiliul oraşului Nauvoo, faptul că prezbiterienii, catolicii, metodiştii, baptiştii, sfinţii din zilele din urmă, quakerii, episcopalienii, cei care aparţin Bisericii universaliste, unitarienii, mahomedanii (musulmanii) şi toate celelalte secte şi confesiuni religioase, vor avea parte de toleranţă totală şi de privilegii egale în acest oraş…”

– Decret privind societăţile religioase, oraşul Nauvoo, [Illinois], sediul central al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, 1 martie, 1841

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.