Subiect

Învăţător de acasă

Învăţătorul de acasă este un bărbat care este desemnat să vegheze asupra membrilor din episcopiasau ramurasa de sfinţi din zilele din urmă care-i sunt desemnaţi şi să-i ajute. Fiecărui membru sau fiecărei familii de membri din congregaţie îi sunt desemnaţi doi învăţători de acasă; aceşti doi deţinători ai preoţiei îşi vizitează lunar membrii sau familiile desemnate pentru a-i ajuta şi sprijini în eforturile lor de a trăi conform principiilor propovăduite de Isus Hristos.

Această vizită făcută cu regularitate cuprinde un mesaj spiritual care este adaptat pentru a răspunde nevoilor şi preocupărilor persoanelor individuale sau familiilor. Învăţătorii de acasă se asigură, de asemenea, că nevoile temporale ale membrilor sunt rezolvate.

„Învăţământul de acasă nu este doar încă un program. Este modalitatea preoţiei de a veghea asupra sfinţilor şi de a îndeplini misiunea Bisericii. Învăţământul de acasă nu este doar o însărcinare. Este o chemare sacră”, a spusfostul preşedinte al Bisericii, Ezra Taft Benson.

Învăţământul de acasă este completat de programul de învăţământ prin viziteîn ceea ce priveşte grija faţă de nevoile sfinţilor din zilele din urmă. Învăţătoarele vizitatoare sunt două femei desemnate să viziteze anumite femei din congregaţia lor. 


 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.