Subiect

Învăţătoare vizitatoare

Învăţătoarea vizitatoare este o femeie care este desemnată să vegheze şi să ajute o altă femeie din episcopiasau ramurasa de sfinţi din zilele din urmă. Fiecărei femei îi sunt desemnate două învăţătoare vizitatoare; ele o contactează cel puţin o dată pe lună şi o încurajează în eforturile ei de a trăi conform Evangheliei lui Isus Hristos. Această vizită făcută cu regularitate cuprinde un mesaj spiritual care este adaptat pentru a răspunde nevoilor şi preocupărilor fiecărei femei în parte. Mesajele încurajează, adesea, discuţii pe teme din Evanghelie, iar femeile învaţă împreună.

„Învăţătoarele vizitatoare slujesc în numele Salvatorului. Mâinile noastre sunt mâinile Lui, dragostea noastră este dragostea Lui, iar slujirea noastră este slujirea lui. Învăţătoarele vizitatoare bune le cunosc pe surorile pe care le vizitează. Ele le iubesc, le slujesc şi le ajută să înveţe Evanghelia… Ele se concentrează asupra întăririi căminelor şi a vieţilor. Nu există un privilegiu mai mare ca acela de a veghea asupra unei alte persoane şi de a o întări”, a spuspreşedinta generală a Societăţii de Alinare, Julie B. Beck.

Pe lângă aspectul spiritual al chemăriilor, învăţătoarele vizitatoare ajută, de asemenea, la rezolvarea nevoilor temporale ale femeii respective şi ale familiei ei. De exemplu, învăţătoarele vizitatoare pot aduce mâncare gătită după naşterea unui bebeluş sau pot ajuta la curăţenia în casă atunci când o femeie este bolnavă.

Cele mai multe dintre femeile din Biserică au ocazia de a sluji în calitate de învăţătoare vizitatoare. Programul învăţătoarele vizitatoare este coordonat de Societatea de Alinare, organizaţia pentru femei din fiecare congregaţie a sfinţilor din zilele din urmă.

Programul de învăţământ prin vizite este completat de programul de învăţământ de acasăîn ceea ce priveşte grija faţă de nevoile sfinţilor din zilele din urmă. Învăţătorii de acasă sunt doi bărbaţi care sunt desemnaţi să-i viziteze, acasă, pe toţi membrii episcopiei. 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.