Subiect

Întrebări adresate frecvent

1.   Practică mormonii poligamia?

În Statele Unite şi în întreaga lume, există peste 14 milioane de mormoni dintre care niciunul nu este poligam. Practicarea poligamiei este strict interzisă în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Standardul general al căsătoriei în cadrul Bisericii a fost mereu monogamia, aşa cum se indică în Cartea lui Mormon (Iacov, capitolul 2, versetul 27 ).  Poligamia a făcut parte din trecutul nostru, timp de aproximativ 50 de ani, în secolul al XIX-lea. Însă nu face parte din prezentul nostru. Practicarea poligamiei a fost interzisă, în mod oficial, în anul 1890 – acum 118 ani. Cei care practică poligamia în prezent nu au nimic de-a face cu Biserica.

2.   Ce cred mormonii despre Dumnezeu?

Dumnezeu este adesea numit, în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, Tatăl Ceresc, deoarece El este Tatăl tuturor spiritelor oamenilor şi ei sunt creaţi după chipul Său (Genesa 1:27). Este un nume potrivit pentru un Dumnezeu care este bun şi drept, atotcunoscător şi atotputernic. Dumnezeu Tatăl, Fiul Său, Isus Hristos, şi Duhul Sfânt formează, pentru mormoni, Dumnezeireas au Treimea.

3.   Ce se întâmplă într-un templu mormon?

Templele nu sunt locuri obişnuite pentru preaslăvirea de duminica pentru membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Datorită sacralităţii templelor, numai membrilor demni ai Bisericii li se permite să intre în temple. Scopul principal al lucrării din templu este de a „pecetlui” sau uni familiile împreună, cu credinţa că acele relaţii de familie continuă după moarte. Aceleaşi rânduieli care se înfăptuiesc în templu pot fi făcute şi pentru cei care au murit. În celelalte biserici creştine, nu există nimic asemănător practicilor din templu.

4.   Cred mormonii în Biblie?

Biserica respectă Bibliaca fiind cuvântul lui Dumnezeu, un volum sacru de scripturi. Sfinţii din zilele din urmă preţuiesc învăţăturile ei şi toată viaţa îi studiază înţelepciunea divină. Mai mult, în timpul adunărilor de preaslăvire, se cugetă asupra învăţăturilor din Biblie şi se discută despre ele.  Cărţi suplimentare de scripturi – Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ– întăresc şi susţin învăţăturile lui Dumnezeu prin intermediul mărturiilor suplimentare şi oferă relatări impresionante despre experienţe personale avute de multe persoane cu Isus Hristos. Conform celor spuse de unul dintre apostolii Bisericii, M. Russell Ballard, „Cartea lui Mormon nu diluează sau micşorează sau minimalizează Biblia. Dimpotrivă, o măreşte, o lărgeşte şi o preamăreşte”.

5.   Sunt mormonii creştini?

Isus Hristos reprezintă nucleul Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, care-I poartă numele. Fiecare rugăciune rostită acasă şi fiecare cuvântare rostită în capelă se încheie în numele lui Isus Hristos. Însemnele împărtăşaniei (cuminecăturii) care sunt luate săptămânal în cadrul adunărilor de preaslăvire sunt simboluri ale ispăşirii Sale. Sacrificiul ispăşitor al lui Hristos plăteşte preţul pentru păcatele tuturor oamenilor cu condiţia pocăirii individuale. Sacrificiul Său, permite, de asemenea, ca toată omenirea să fie înviată la stadiul de nemurire.

6.   Care este poziţia Bisericii cu privire la relaţiile interrasiale?

Evanghelia este pentru toţi oamenii. Oamenii din toate grupurile etnice au fost mereu bineveniţi la Biserică şi au fost botezaţi pentru a deveni membri, au predicat de la pupitru şi au spus rugăciuni în cadrul congregaţiilor.  Deşi nu a existat niciodată vreo politică a Bisericii cu privire la congregaţii separate, bărbaţii membri de descendenţă africană nu fuseseră rânduiţi la oficiile preoţiei.  Acest lucru s-a schimbat în luna iunie a anului 1978 şi Biserica a început imediat să rânduiască bărbaţi de culoare, membri activi, la oficiile preoţiei peste tot în întreaga lume, unde aceştia mergeau la Biserică.  În anul 2006, preşedintele de atunci al Bisericii, Gordon B. Hinckley, a declarat că „niciun om care îi critică pe cei care sunt de altă rasă nu se poate considera că este un adevărat ucenic al lui Hristos. Nici nu se poate considera că el este în armonie cu învăţăturile Bisericii lui Hristos… Să recunoaştem că fiecare dintre noi este un fiu sau o fiică a Tatălui nostru din Cer, care îi iubeşte pe toţi copiii Lui”.

7.   Ce pot femeile mormones ă facă în cadrul Bisericii?

Femeile au un rol esenţial în lucrarea Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Deşi femeile nu sunt rânduite la preoţie în cadrul Bisericii şi, astfel, nu oficiază rânduieli cum ar fi binecuvântarea însemnelor împărtăşaniei sau botezul, ele slujesc în chemări de conducere importante şi, în calitate de misionare şi învăţătoare, ele predică în mod frecvent de la pupitru şi spun rugăciuni în cadrul adunărilor de preaslăvire.

8.   De ce trimite Biserica misionari?

Efortul misionar al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă are la bază modelul, menţionat în Noul Testament, de misionariat în echipe de două persoane, care propovăduiesc Evanghelia şi îi botează pe credincioşi în numele lui Isus Hristos (vezi, de exemplu, munca lui Petru şi Ioan din cartea Faptele apostolilor). Peste 52.000 de misionari cu vârste mai mici de 25 de ani slujesc în misiuni pentru Biserică în aproximativ 350 de misiuni din întreaga lume. Munca misionară este voluntară, iar misionarii îşi plătesc propriile misiuni. Ei îşi primesc însărcinările de la sediul Bisericii şi sunt trimişi numai în ţări ale căror guverne permit funcţionarea Bisericii. În unele părţi ale lumii, misionarii sunt trimişi doar pentru slujiri umanitare sau alte misiuni deosebite. 

9.   Care este punctul de vedere al mormonilor cu privire la scopul vieţii?

Pentru sfinţii din zilele din urmă, existenţa din viaţa muritoare este privită ca fiind parte a unui întreg vast, aflată între viaţa premuritoare în care spiritele tuturor oamenilor au trăit în prezenţa Tatălui Ceresc şi viaţa viitoare în prezenţa Sa unde vor avea parte de creştere, învăţare şi îmbunătăţire continue. Viaţa pe pământ este privită ca fiind o perioadă de încercare în care bărbaţii şi femeile sunt puşi la încercare – şi în care dobândesc experienţă care nu ar putea fi obţinută în niciun alt fel. Dumnezeu a ştiut că oamenii aveau să facă greşeli, prin urmare a oferit un Salvator, pe Isus Hristos, care avea să ia asupra Lui păcatele lumii. Pentru membrii Bisericii, moartea fizică pe pământ nu este un sfârşit, ci începutul următorului pas în planul lui Dumnezeu pentru copiii Săi.

10.  De ce mormonii nu fumează sau nu consumă alcool?

Codul sănătăţii pentru sfinţii din zilele din urmă se bazează pe Cuvântul de înţelepciune, o revelaţie primită în anul 1833 în care se indică alimentele care sunt sănătoase şi substanţele care nu sunt bune pentru trupul omenesc. Conform acestuia, alcoolul, tutunul, ceaiul negru, cafeaua şi drogurile ilegale sunt interzise din cauza efectelor dăunătoare şi pentru că provoacă dependenţă.  Un studiu de 14 ani realizat de UCLA, finalizat în anul 1997, a urmărit ratele mortalităţii şi practicile sănătăţii a 10.000 de membri ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă din California, indicând că membrii Bisericii care au respectat codul sănătăţii aveau unele dintre cele mai scăzute rate ale mortalităţii din cauza cancerului şi a bolilor cardiovasculare din Statele Unite şi că membrii Bisericii care au urmat acel cod aveau o viaţă cu opt până la unsprezece ani mai lungă decât a populaţiei albe generale din Statele Unite.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.