Biografie a unui conducător

Vârstnicul D. Todd Christofferson

Vârstnicul D. Todd Christofferson a fost chemat în cadrul Cvorumului celor Doisprezece Apostoli al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în ziua de 5 aprilie 2008. În momentul în care a primit această chemare, dânsul slujea în Preşedinţia Celor Şaptezeci.

În timpul mandatului său în Preşedinţia Celor Şaptezeci, vârstnicul Christofferson a avut ca responsabilitate supravegherea treburilor Bisericii în Zona Vest, America de Nord; Zona Nord-Vest; şi Zona Sud-Est. Dânsul a slujit, de asemenea, ca director executiv al Departamentului de Istorie a Bisericii şi Familiei. Anterior, dânsul a fost preşedinte al Zonei Sud, Mexic, a Bisericii, având reşedinţa în oraşul Mexico.

Înainte de a fi chemat să slujească în calitate de autoritate generală a Bisericii, cu timp deplin, vârstnicul Christofferson a fost consilier general asociat al Corporaţiei NationsBank (acum Banca Americii) din Charlotte, Carolina de Nord. Anterior, dânsul a fost vicepreşedinte principal/senior şi consultant general al filialei din Nashville a Commerce Union Bank of Tennessee (Băncii Unionale Comerciale a Statului Tennessee); în Nashville, a desfăşurat o activitate bogată în comunitate şi în organizaţiile interconfesionale. Din 1975 până în 1980, vârstnicul Christofferson a practicat dreptul în Washington, D.C., după ce a servit ca asistent al judecătorului John J. Sirica (1972-1974).

Născut în Pleasant Grove, Utah, dânsul a absolvit liceul în New Jersey, a obţinut diploma de licenţă la Universitatea Brigham Young, unde l-a avut ca mentor pe Edwin S. Hinckley, şi licenţa în drept la Universitatea Duke.

Printre alte chemări, dânsul a slujit în Biserică în calitate de reprezentant regional, preşedinte de ţăruş şi episcop. Când a fost tânăr, a slujit ca misionar în Argentina.

Vârstnicul Christofferson şi soţia sa, Katherine Jacob Christofferson, au cinci copii.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.