Biografie a unui conducător

Preşedintele Thomas S. Monson

Președintele Thomas S. Monson a slujit în calitate de al 16-lea președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă începând cu data de 3 februarie 2008. Dânsul a decedat în data de 2 ianuarie 2018 acasă, în orașul Salt Lake, Utah. În momentul decesului, alături de dânsul se aflau membrii familiei. Dânsul a murit la vârsta de 90 de ani din cauze naturale. Dânsul a slujit în calitate de consilier în Prima Preşedinţie a Bisericii din data de 10 noiembrie 1985. În data de 12 martie 1995, dânsul a fost pus deoparte ca primul consilier al preşedintelui Gordon B. Hinkley. Înainte de aceasta, la 5 iunie 1994, dânsul a fost chemat ca al doilea consilier al preşedintelui Howard W. Hunter şi, la 10 noiembrie 1985, ca al doilea consilier al preşedintelui Ezra Taft Benson. A fost susţinut ca membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli la 4 octombrie 1963 şi a fost rânduit apostol la 10 octombrie 1963, la vârsta de 36 de ani.

Preşedintele Monson a slujit ca preşedinte al Misiunii Canadiene a Bisericii, cu sediul la Toronto, Ontario, din 1959 până în 1962. Înainte de acea perioadă, dânsul a slujit în preşedinţia Ţăruşului Templului View din oraşul Salt Lake, Utah, şi ca episcop al Episcopiei Şase-şapte din cadrul acelui ţăruş.

Născut în oraşul Salt Lake, în ziua de 21 august 1927, preşedintele Monson este fiul lui G. Spencer şi Gladys Condie Monson. Dânsul a urmat şcoli publice din oraşul Salt Lake şi a absolvit cum laude Universitatea Utah în anul 1948, obţinând o diplomă în managementul afacerilor. A urmat cursuri postuniversitare şi a fost membru al Colegiului pentru Afaceri din cadrul Universităţii Utah. Mai târziu, a obţinut diploma de master în administraţia afacerilor la Universitatea Brigham Young. În aprilie 1981, Universitatea Brigham Young i-a conferit preşedintelui Monson titlul de Doctor Honoris Causa în Drept. În iunie 1996, i s-a conferit titlul onorific de Doctor în Ştiinţe Umane de către Community College din Salt Lake. În luna mai 2007, dânsul a primit titlul onorific de Doctor în Afaceri din partea Universităţii Utah. În luna mai 2009, a primit titlul onorific de Doctor în Comunicaţii din partea Universităţii Utah Valley şi titlul onorific de Doctor în Serviciul Public din partea Universităţii Southern Utah. În luna aprilie 2010, dânsul a primit titlul onorific de Doctor în Ştiinţe Umaniste din partea Universităţii de Stat Weber. În luna aprilie 2011, a primit titlul onorific de Doctor în Ştiinţe Umaniste din partea Colegiului de Stat Dixie din Utah. Este membru al Alpha Kappa Psi, o frăţie onorifică din domeniul afacerilor.

Aproape de încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, preşedintele Monson a servit în Forţele Maritime ale Statelor Unite. Dânsul s-a căsătorit cu Frances Beverly Johnson la 7 octombrie 1948 în templul Salt Lake. Dânşii sunt părinţii a trei copii şi au opt nepoţi şi şapte strănepoţi.

Profesional, preşedintele Monson a avut o carieră strălucită în domeniul publicării şi tipăririi de cărţi. În 1948, a devenit asociat al companiei Deseret News, unde a ocupat funcţia de director executiv în Departamentul de publicitate al ziarului şi în Newspaper Agency Corporation. Ulterior, a fost numit director de vânzări al Deseret News Press, una dintre cele mai mari firme comerciale de tipografie din vest, şi a ajuns până la funcţia de director general, pe care o deţinea în momentul numirii sale în cadrul Cvorumului Celor Doisprezece în anul 1963. Timp de mai mulţi ani, a fost preşedinte al Consiliului de administraţie al Deseret News Publishing Co. Preşedintele Monson a fost preşedinte al Printing Industry of Utah şi membru al Consiliului director al Printing Industry of America.

Dată fiind experienţa sa bogată în domeniul afacerilor, preşedintele Monson a fost, timp de mulţi ani, membru în consiliile de administraţie ale mai multor companii comerciale şi industriale însemnate. În prezent, slujeşte ca preşedinte al Consiliul de administraţie şi Comitetului pentru educaţie al Bisericii SZU.

Din anul 1969, preşedintele Monson slujeşte ca membru al National Executive Board of Boy Scouts of America (Consiliului Executiv Naţional al Organizaţiei Cercetaşilor din America.

Preşedintele Monson este membru al Utah Association of Sales Executives (Asociaţiei Utah a directorilor de vânzări), al Advertising Club (Clubului experţilor în domeniul publicităţii) din Salt Lake şi al Exchange Club (Clubului schimbului de idei pentru a face comunitatea mai bună).

Timp de mulţi ani, preşedintele Monson a fost membru al Comitetului Universitar al Statului Utah, organism care conduce învăţământul superior în statul Utah. Dânsul a fost, de asemenea, funcţionar în Asociaţia absolvenţilor Universităţii Utah.

În decembrie 1981, preşedintele Monson a fost numit, de către preşedintele Ronald Reagan, să facă parte din Grupul operativ al preşedintelui pentru iniţiative în sectorul privat. Dânsul a servit în această calitate până în decembrie 1982, când activitatea grupului operativ s-a încheiat.

În 1966, preşedintelui Monson i s-a acordat Premiul de Distins Absolvent al Universităţii Utah. A primit, de asemenea, Premiul Castorul de Argint al Cercetaşilor din America (1971), prestigiosul Premiu Bizonul de Argint (1978) şi cel mai mare premiu al Organizaţiei Internaţionale a Cercetaşilor, Lupul de Bronz (1993), precum şi Premiul Vulpea de Argint din partea Cercetaşilor din Canada (2011). În 1997, a primit Premiul Omul de Acţiune din partea Gărzii Naţionale a statului Utah şi Premiul Bărbatul Exemplar din partea Universităţii Brigham Young. În 1998, dânsul şi sora Monson au primit, fiecare, Premiul Umanitar de Grijă Neîntreruptă, acordat de Sisters of Charity of St. Joseph Villa (Surorile Caritabile de la Sf. Joseph Villa). În anul 2000, dânsul a primit Premiul Joseph şi Hyrum Smith numit „Expertul în comunicare al anului” din partea Societăţii SZU de relaţii publice.  În 2005, a primit Premiul Moştenirea Vieţii din partea Fundaţiei de cercetări în domeniul inimii şi plămânilor, care face parte din Fundaţia Deseret.  În 2007, a primit, din partea Fundaţiei Rotary, Premiul Asistenţă Umanitară în Lumea Întreagă. A primit premii din partea a patru grupuri din cadrul Societăţii de Management a UBY.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.