Biografie a unui conducător

Vârstnicul Ulisses Soares

Vârstnicul Ulisses Soares a fost susținut în calitate de membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă în data de 31 martie 2018.

Dânsul slujea în calitate de autoritate generală-Cei Șaptezeci din data de 2 aprilie 2005 și a fost numit membru al președinției celor Șaptezeci în 6 ianuarie 2013. Anterior, dânsul a slujit în calitate de consilier în Zona Sud-Est, Africa, președinte al Zonei Brazilia și consilier în Zona Sud, Brazilia. 

Vârstnicul Soares a obținut diploma de licență în contabilitate și economie de la Universitatea catolică pontificală São Paulo, Facultatea de Științe Economice, în anul 1985 și, mai târziu, a obținut diploma de masterat în Administrarea afacerilor. A fost contabil și revizor contabil în corporații multinaționale din Brazilia și director al afacerilor temporale ale Bisericii în biroul zonal al Bisericii din São Paulo, Brazilia. În momentul în care a fost chemat în calitate de autoritate generală, dânsul slujea într-o însărcinare specială pentru Episcopatul care prezidează al Bisericii în orașul Salt Lake.

Vârstnicul Soares a slujit în numeroase chemări în cadrul Bisericii, inclusiv misionar cu timp deplin în Misiunea Rio de Janeiro, Brazilia, președinte al cvorumului vârstnicilor, consilier în episcopat, înalt consilier, secretar executiv al țărușului, agent de bunăstare local, președinte de țăruș și președinte al Misiunii Porto, Portugalia (2000-2003).

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.