Comunicat de presă

Publicarea noii cărți de imnuri începe cu primul val de 13 cântece

Muzică nouă disponibilă pe aplicațiile Muzică sacră și Biblioteca Evangheliei

Publicarea treptată a noii cărți de imnuri globală a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a început cu publicarea a 13 cântece noi în limbile engleză, spaniolă, portugheză și franceză. Această muzică nouă poate fi accesată, digital, pe aplicațiile Muzică sacră și Biblioteca Evangheliei și în Biblioteca de muzică a Bisericii pe music.churchofjesuschrist.org.

Seturi mici de cântece noi vor continua să fie publicate digital, pregătind publicarea întregii cărți de imnuri, planificată să apară, în format tipărit și format digital până la sfârșitul anului 2026, în limbile engleză, spaniolă, portugheză și franceză. Se anticipează că această carte de imnuri va fi disponibilă în 50 de limbi până la sfârșitul anului 2030. Fiecare cântec va cuprinde o versiune pentru voce și două, pentru acompaniament instrumental.

Imnurile disponibile în prezent sunt:

„Suntem recunoscători că vom avea aceste imnuri și cântece – începând de acum și mai multe în viitor, care ne vor mări credința și vor continua să ne inspire să facem ce-i drept”, a adăugat Michael T. Ringwood, din Cei Șaptezeci, care slujește ca director executiv al Departamentului Preoție și Familie.

Revizuiri ale cărții de imnuri

În iunie 2018, Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a anunțat această revizuire a cărții de imnuri și a cărții „Cântece pentru copii” făcută pentru a uni mai mult membrii Bisericii din întreaga lume în preaslăvirea lor. Noua culegere va avea titlul: „Imnuri - pentru acasă și la biserică”.

Noua culegere va include aceeași listă de cântece și aceeași numerotare în toate limbile, cuprinzând un total de 450 până la 500 de imnuri. Imnuri locale și specifice limbii, precum imnuri naționale, vor fi disponibile în culegerile digitale ale limbii respective.

Cântecele au fost selectate pe baza a cinci criterii aprobate de Prima Președinție.

  1. Măresc credința în Tatăl nostru Ceresc și Fiul Său, Isus Hristos, și preaslăvirea Lor.
  2. Propovăduiesc, cu putere și claritate, doctrina de bază a Evangheliei.
  3. Invită cântarea cu bucurie acasă și la biserică.
  4. Alină pe cei osteniți și inspiră membrii să îndure cu credință.
  5. Unește membrii Bisericii de pretutindeni.

În prefața actualei cărți de imnuri, Prima Președinție afirmă: „Frați și surori, să cântăm imnurile pentru a invita Spiritul Domnului în congregațiile noastre, în familiile noastre și în viața noastră personală. Să le memorăm și să reflectăm asupra lor, să le recităm și să le cântăm și să luăm din hrana lor spirituală”.

Pentru mai multe informații cu privire la culegerea de muzică sacră, actualizată, vă rugăm să vizitați: HymnbookNews.churchofjesuschrist.org.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.