EasterMessageFP2024.jpeg
Comunicat de presă


Mesaj din partea Primei Președinții cu prilejul Paștelui

În această perioadă de Paște, vă invităm să cugetați asupra sacrificiului ispășitor și învierii glorioase ale Salvatorului, care ne binecuvântează pe toți.

Prin intermediul Mântuitorului nostru, Isus Hristos, primim următorul mesaj de speranță: „În lume veți avea necazuri; dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea” (Ioan 16:33). Salvatorul promite că, pe măsură ce ținem poruncile și rânduielile Sale, vom avea „pace în această lume și viață veșnică în lumea care va veni” (Doctrină și legăminte 59:23).

Noi depunem mărturie că Isus Hristos trăiește! „A înviat!” (Matei 28:6) Datorită Lui, putem fi îndrumați și întăriți pe măsură ce purtăm poverile cu care ne confruntăm în viața muritoare. Prin credința noastră în sacrificiul ispășitor al Salvatorului, legăturile păcatului nu ne pot ține și încercările de care avem parte în viață nu vor avea putere de durată asupra noastră. „Mușcătura morții este înghițită în Hristos” (Mosia 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Prima Președinție

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.