Comunicat de presă

Membrii Bisericii sunt încurajaţi să ofere ajutor refugiaţilor

Membrii Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă sunt încurajaţi să ofere ajutor refugiaţilor din întreaga lume. Prima Preşedinţie, cel mai înalt organ de conducere al Bisericii, a trimis conducătorilor Bisericii o scrisoare datată 27 octombrie 2015, semnată de preşedintele Thomas S. Monson şi consilierii dânsului, preşedintele Henry B. Eyring şi preşedintele Dieter F. Uchtdorf.

Este programat ca scrisoarea să fie citită în timpul adunărilor de împărtăşanie locale, care au loc pe întreg globul şi care sunt dedicate preaslăvirii de duminica în cadrul Bisericii.

„Cu multă îngrijorare şi compasiune constatăm situaţia grea în care se află milioane de oameni din întreaga lume care, în urma conflictelor civile armate şi a altor dificultăţi, şi-au părăsit căminele încercând să găsească alinare”, se declară în scrisoare.

Scrisoarea explică fapul că Biserica ajută migranţii şi refugiaţii din câteva ţări, „mulţumită ajutorului generos acordat de membrii noştri”.

Mormonii asigură ajutor refugiaţilor din Orientul Mijlociu de mai bine de un deceniu, oferind sute de mii de pături, haine, articole medicale de urgenţă, hrană şi alte resurse, refugiaţilor din Iordania, Liban, Turcia şi Siria.

În luna septembrie, ca răspuns la criza recentă din Europa, Biserica şi-a luat un angajament suplimentar, acela de a oferi familiilor strămutate un ajutor în valoare de 5 milioane de dolari.

Scrisoarea continuă: „Membrii pot contribui la Fondul pentru ajutor umanitar al Bisericii folosind formularul Zeciuiala şi alte donaţii. De asemenea, invităm unităţile Bisericii, familiile şi persoanele să participe la proiecte locale de ajutor, acolo unde acestea se pun în practică”.

„Ne rugăm ca Domnul să vă binecuvânteze pe măsură ce oferiţi slujire asemănătoare celei a lui Hristos celor aflaţi în nevoie”, conclude scrisoarea.

Atunci când prezentaţi rapoarte despre Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm ca în prima menţionare să folosiţi numele complet al Bisericii.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.