Comunicat de presă

La sărbătoarea „Fiți unul”, un apel la optimism și depășirea prejudecăților

Sărbătoarea a inclus cântece, dansuri și cuvânt spiritual

„Doar adevărata înțelegere a faptului că Dumnezeu este Tatăl nostru poate aduce o apreciere deplină a adevăratei unități dintre frați și a adevăratei unități dintre surori”, a declarat președintele Russell M. Nelson la celebrarea de către Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a 40 de ani de la revelația privind preoția. „Această înțelegere ne inspiră dorința arzătoare de a construi punți de cooperare în loc de ziduri de segregare.”

        

Cuvântarea președintelui Nelson din ziua de vineri, 1 iunie 2018, a încheiat un eveniment de 90 de minute care a avut loc în Centrul de Conferințe din Piața Templului și a celebrat prin cântec, dans și cuvânt spiritual revelația dată Bisericii în luna iunie a anului 1978, care a extins binecuvântările preoției și ale templului asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu din întreaga lume. Evenimentul a fost intitulat „Fiți unul”, făcând referire la o scriptură a sfinților din zilele din urmă în care Isus spune: „Fiți unul; și dacă nu sunteți unul, nu sunteți ai Mei” (D&L 38:27).

Vorbitorii au relatat despre viața a doi sfinți din zilele din urmă afro-americani, din anii 1800, Jane Manning James și Elijah Abel, precum și a altor câțiva sfinți pioneri din ultimii 50 de ani – inclusiv Anthony Obinna din Nigeria, Joseph William Billy Johnson din Ghana , Victor Nugent din Jamaica și Helvécio Martins din Brazilia. Muzica a fost oferită de câștigătoarea a șapte premii Grammy, Gladys Knight, de Saints Unified Voices, de artistul care a făcut senzație și pe YouTube, Alex Boyé, de familia Bonner, Corul Internațional Unity Gospel și membri ai Corului Tabernacolului Mormon. În total au fost sute de cântăreți și dansatori care au participat la acest jubileu. Yvonne Baraketse, coregrafa acestei seri și sfântă din zilele din vremea în care s-a refugiat în Belgia, a spus că speră ca oamenii să plece de la evenimentul de vineri cu o înțelegere mai profundă a faptului că „noi, toți, suntem copii ai lui Dumnezeu, că El ne iubește [și] are un plan pentru fiecare dintre noi”.

Temanuata Laussen, membră a Corului Gladys Knight’s Saints Unified Voices, și-a exprimat aceeași dorință, precum și recunoștința dânsei pentru faptul de a participa la sărbătoare. Dânsa a spus: „Nu pot exprima în cuvinte ce binecuvântare este faptul că am putut face parte din această sărbătoare. A fost atât de minunat pentru noi, toți, să venim împreună aducând culturile noastre, contextele noastre muzicale și contextele noastre religioase diferite. Sper că [oamenii] vor pleca simțind dragostea Tatălui nostru din Cer, simțind dragostea profetului nostru și a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli [și] a Primei Președinții”. Președintele Dallin H. Oaks,care slujește în calitate de prim consilier al președintelui Nelson, a deschis celebrarea relatând cum a aflat despre revelația din luna iunie a anului 1978, care a anulat restricționarea rânduirii la preoție și a făcut posibil ca toți sfinții demni din zilele din urmă să poată primi binecuvântările templului.

Președintele Oaks, care era președintele Universității Brigham Young în acel moment, a primit acasă un apel telefonic de la un apostol, în timp ce lucra afară împreună cu fiii săi pentru a strânge o grămadă de pământ. După ce a vorbit la telefon și a aflat vestea, s-a întors afară, s-a așezat pe mormanul de pământ și a plâns în timp ce a relatat revelația fiilor săi. „Am văzut durerea și frustrarea de care au avut parte cei care au suferit aceste restricții și cei care le-au criticat și au căutat motive. Am studiat motivele care erau date atunci și nu am putut simți confirmarea adevărului vreunuia dintre acestea”, a spus președintele Oaks. „În timp ce am studiat, rugându-mă, am aflat că, în general, Domnul rareori oferă motive pentru poruncile și îndrumările pe care le dă slujitorilor Săi. M-am hotărât să fiu loial conducătorilor noștri profeți și să mă rog – așa cum a fost promis de la începutul acestor restricții – să vină ziua când toți se vor putea bucura de binecuvântările preoției și ale templului.

În data de 8 iunie 1978, a venit ziua aceea și am plâns de bucurie.” În ceea ce privește restricțiile din trecut referitoare la preoție și temple, președintele Oaks a încurajat o abordare orientată către viitor: „Să ne bucurăm cu toții de unitatea credinței noastre și să ne încredem în promisiunea Domnului că «El îi cheamă pe ei toți să vină la El și să ia parte la bunătatea Sa; și El nu respinge pe nimeni dintre cei care vin la El, negri și albi, sclavi și liberi, bărbați și femei» (2 Nefi 26:33)”. Președintele Oaks a spus că unul dintre cele mai importante efecte ale revelației privind preoția este „chemarea divină de a abandona prejudecățile împotriva oricărui grup de copii ai lui Dumnezeu”. Dânsul a menționat că rasismul este cel mai evident dintre acestea, dar a spus că mulți alți oameni au fost persecutați din cauza etniei, culturii, naționalității, educației sau circumstanțelor economice.

Președintele Oaks a spus: „În calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, care au cunoașterea și responsabilitățile mărețului Său plan al salvării, trebuie să ne grăbim să ne pregătim atitudinile și acțiunile – din punct de vedere instituțional și personal – de a renunța la toate prejudecățile personale”. Acest lucru se poate întâmpla când oamenii se alătură Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, a spus președintele Nelson în cuvântarea sa de încheiere. Dânsul a spus: „Diferențele de cultură, limbă, sex, rasă și naționalitate se estompează devenind lucruri nesemnificative, când credincioșii intră pe calea legământului și vin la iubitul nostru Mântuitor. [Fie ca noi] să depășim orice povară de prejudecăți și să umblăm în dreptate cu Dumnezeu - și unul alături de celălalt - în pace și neprihănire perfecte”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.