Comunicat de presă

Eveniment interactiv pentru tineri din întreaga lume - „Eu sunt un ucenic al lui Isus Hristos"

Tema tinerilor pentru anul 2024, „Eu sunt un ucenic al lui Isus Hristos” (3 Nefi 5:13), reprezintă punctul central al unui Eveniment interactiv pentru tineri din întreaga lume despre ucenicie, care se va desfășura duminică, 28 ianuarie 2024.

Tinerii sunt îndemnați să se adune împreună cu grupul lor de tineri pentru a participa la această discuție desfășurată în întreaga lume, care va fi coordonată prin intermediul unei prezentări video înregistrate în prealabil cu vârstnicul Gary E. Stevenson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

Prezentarea video înregistrată în prealabil este acum disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, italiană, portugheză și spaniolă. Aceasta va fi disponibilă în mai multe limbi în săptămânile următoare. Prezentarea video este publicată pe pagina de transmisiuni ChurchofJesusChrist.org și în Biblioteca Evangheliei și va fi disponibilă pentru a fi vizionată ca grup începând din data de 28 ianuarie.

Un mod sugerat de desfășurare a evenimentului la nivel local

Mai jos găsiți un mod sugerat de desfășurare a acestei adunări:

  • tinerii intonează un imn de deschidere și rostesc o rugăciune de deschidere;
  • tinerii conduc adunarea;
  • ei vizionează prezentarea video înregistrată în prealabil (prezentarea video va dura 45 de minute);
  • pun pauză atunci când primesc acest îndemn în prezentarea video pentru a discuta despre întrebările care invită la cugetare ca grup;
  • un tânăr/o tânără rostește rugăciunea de încheiere;
  • poate avea loc o adunare după acest eveniment dacă se dorește.

Muzică despre tema tinerilor și alte resurse

Cântecul și albumul despre tema tinerilor pentru anul 2024, lucrări de artă privind tema tinerilor, idei pentru activități și alte informații se găsesc la youth.ChurchofJesusChrist.org.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.