Articol de ştiri

Cum cooperează liderii religioși din întreaga lume?

În urmă cu aproape 180 de ani, Joseph Smith a conturat un ideal al toleranței care pare izbitor de modern în retrospectivă. „Îndrăznesc să declar în fața Cerului că sunt la fel de gata să mor în apărarea drepturilor unui prezbiterian, unui baptist sau al unui om bun de orice altă confesiune.”  

În calitate de primul președinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, Joseph Smith a promovat principiul libertății și toleranței religioase atunci când a scris: „Noi afirmăm că avem dreptul de a-L preaslăvi pe Dumnezeu Cel Atotputernic așa cum ne îndeamnă propria conștiință și recunoaștem tuturor oamenilor același drept de a preaslăvi cum doresc, unde doresc sau ceea ce doresc” (Articolele de credință 1:11).

           

În noiembrie 2019, Excelența Sa dr. Mohammad Abdulkarim Al-Issa, secretar general al Ligii Mondiale Musulmane și președinte al Organizației Internaționale pentru Erudiții Musulmani, s-a întâlnit cu Prima Președinție în orașul Salt Lake, Utah, SUA.

Membrii Primei Președinții a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă s-au întâlnit cu Excelența Sa dr. Mohammad Al-Issa, secretar general al Ligii Mondiale Musulmane, în data de 5 noiembrie 2019.

„Ceea ce am văzut aici este un excelent exemplu al adevăratului înțeles al milei și dragostei pentru umanitate”, a spus dr. Al-Issa după ce a vizitat Piața Bunăstării, potrivit unui comunicat al Newsroom. „Noi toți, din întreaga lume, trebuie să urmăm cu exactitate această (abordare) umanitară. De asemenea, întreaga lume trebuie să se expună și să învețe din aceste acțiuni și proiecte.

Putem transmite lumii islamice mesajul și să le spunem că există oameni, în anumite părți ale lumii, care (își dedică) viața în special pentru a-și sluji frații, surorile și umanitatea. Vreau să vă felicit. Sunt foarte surprins să văd nivelul de muncă pe care îl oferiți aici. Sunteți o sursă de inspirație pentru alții.”

Președintele Nelson se întâlnește cu Papa Francisc la Vatican - articol în engleză

La începutul anului 2019, președintele Russell M. Nelson s-a întâlnit cu Papa Francisc la Vatican, în Roma, prima întâlnire între un președinte al sfinților din zilele din urmă și un papă. Această vizită a avut loc cu o zi înainte ca președintele Nelson să dedice primul templu din Roma al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Președintele Nelson a fost însoțit de președintele M. Russell Ballard, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

După întâlnirea care a durat 33 de minute, președintele Nelson și președintele Ballard s-au întâlnit cu membri din media. Președintele Nelson a declarat: „Am avut o experiență cordială, de neuitat. Sfinția Sa, a fost foarte amabil și cald și primitor. Ce om plăcut și minunat este și cât de norocos sunt credincioșii catolici pentru că au un conducător atât de amabil, preocupat, iubitor și capabil”.

             

Episcopul Gerhard Egger, din Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, a subliniat activitățile interreligioase de succes din anul 2019 în calitate de purtător de cuvânt al platformei multireligioase Innsbruck. O călătorie multireligioasă la Roma, care a creat legături, desfășurarea evenimentului Long Night of the Churches (Noaptea Lungă a Bisericilor) ca Long Night of Religions (Noaptea Lungă a Religiilor) și contribuția multireligioasă ca parte a celei de-a 350-a aniversări a Universității din Innsbruck. În mod personal, dânsul vede nevoia de a fi în pas cu mandatul educațional al statului atunci când vine vorba de reprezentarea comunităților religioase și de împărtășirea valorilor lor în vederea stabilizării societății.

Întâlnire multireligioasă cu guvernatorul Tyrolean Platter - articol în germană

În articolul dânsei, „Devenind sfinți mai buni prin implicarea interreligioasă”, Betsy VanDenBerghe a spus: „Slujind alături de cei de altă credință, am descoperit că încurajarea oferită de vârstnicul Quentin L. Cook, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, este adevărată: «Slujirea interreligioasă oferită cu respect și sinceritate nu numai că ne clădește comunitățile, ci face posibil, de asemenea, să ne dezvoltăm în mod colectiv și individual dragostea față de Dumnezeu și de copiii Săi… Știu, de asemenea, că noi, sfinții din zilele din urmă, ne asumăm în mod serios sarcina dată de Isus de a ne iubi semenii, de a-i îmbrăca pe cei goi, de a-i hrăni pe cei flămânzi și de a-i vizita pe cei întemnițați (vezi Matei 25:34-36) fără să așteptăm convertirea celor pe care îi ajutăm sau a celor care slujesc alături de noi. Implicarea interreligioasă oferită cu sinceritate și cu respect nu necesită niciodată ca un grup, inclusiv al nostru, să-și nege credința. Ci îndeamnă participanții să ‘nu [lupte] împotriva niciunei biserici’ (D&L 18:20) și să se ‘[îmbrace] cu legătura carității’ (D&L 88: 125)»”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.