Comunicat de presă

Cartea lui Mormon a depășit 200 de milioane de exemplare publicate.

Sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărții

23 aprilie este Ziua Mondială a Cărții, când ni se aduce aminte că o carte are un impact foarte mare asupra modului în care oamenii se văd pe ei înșiși și societatea. Cartea lui Mormon este o carte apreciată ca scriptură de oameni din toată lumea.

Prima ediție tipărită a Cărții lui Mormon din anul 1830 a avut 5.000 mii de exemplare. Până în anul 2000, peste 100 de milioane de exemplare au fost distribuite și, în ultimul an, numărul de exemplare s-a dublat pe măsură ce persoane din toată lumea caută să afle mai multe despre Isus Hristos și rolul Său în viața lor.  

Ediții ale Cărții lui Mormon în limbi diferite.
Ediții ale Cărții lui Mormon în limbi diferite.
Ediții ale Cărții lui Mormon în limbi diferite.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Fiecare în limba lui

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, având peste 17 milioane de membri, a publicat Cartea lui Mormon în 113 limbi – 92 de traduceri complete și 21 de selecții de traduceri din Cartea lui Mormon. Vârstnicul Dale G. Renlund, un apostol al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, a subliniat importanța faptului ca oamenii să poată citi această carte de scripturi în propria limbă. Vârstnicul Renlund a spus că Salvatorul a făcut necesară traducerea când El a spus: „Pentru că se va întâmpla, în acea zi, ca fiecare om să audă plenitudinea Evangheliei în propria lui limbă și în limbajul lui propriu” (Doctrină și legăminte 90:11).   

Primele cinci traduceri ale Cărții lui Mormon au fost în limbi europene:  limba daneză în anul 1851; și franceză, galeză, germană și italiană în anul 1852.

Cartea lui Mormon a fost tipărită în 113 limbi diferite.
Cartea lui Mormon a fost tipărită în 113 limbi diferite.
Cartea lui Mormon a fost tipărită în 113 limbi diferite.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Cartea lui Mormon depune mărturie despre Isus Hristos

Sfinții din Zilele din Urmă consideră Cartea lui Mormon o carte complementară Bibliei, fiind o a doua mărturie despre Isus Hristos. Învățăturile ei includ cuvintele Sale adresate unor profeți care au trăit în vremurile biblice, dar și o relatare a vizitei Sale pe vechile meleaguri americane după învierea Sa și a învățăturilor Sale către oamenii care locuiau pe acele meleaguri.

În Cartea lui Mormon, numele lui Hristos este menționat odată la fiecare 1,7 versete, moartea și răstignirea Sa sunt discutate de 36 de ori, învierea Sa este discutată de 88 de ori, sunt 117 nume ale lui Hristos în Cartea lui Mormon și sunt 12.021 de cuvinte rostite de Hristos în timpul vizitei sale pe meleagurile americane.

Promisiunile din Cartea lui Mormon în zilele noastre

Președintele Russell M. Nelson, președintele actual al Bisericii, ne-a făcut promisiunea că vom avea parte de protecție, credință și îndrumare divină dacă vom studia, rugându-ne, Cartea lui Mormon în mod consecvent. Președintele Nelson a spus: „Când mă gândesc la Cartea lui Mormon, mă gândesc la cuvântul «putere». Adevărurile din Cartea lui Mormon au puterea de a vindeca, alina, reface, ajuta, întări, consola și înveseli sufletul nostru” (Președintele Russell M. Nelson, Conferința Generală, octombrie 2017).

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.