Comunicat de presă

Biserica publică versiunea Bibliei în limba portugheză

1,4 milioane de membri vorbitori de limbă portugheză sunt încurajaţi să studieze această ediţie

După cinci ani de lucru, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă a publicat o nouă ediţie a Bibliei sfinte în limba portugheză care este disponibilă, acum, online (AsEscrituras.lds.org). Exemplare tipărite vor fi publicate, în vederea distribuirii în întreaga lume, în luna martie a anului 2016. Este, de asemenea, disponibilă pe aplicaţia pentru dispozitive mobile Gospel Library (Biblioteca Evangheliei). Aproximativ 1,4 milioane de membri ai Bisericii vorbesc portugheza ca limbă maternă.

Noua ediţie în limba portugheză a Bibliei se bazează pe versiunea din anul 1914 a traducerii lui João Ferreira Annes de Almeida, care a fost aleasă datorită calităţii ei foarte bune. Traducerea are, de asemenea, în vedere gramatica şi vocabularul arhaice.

Într-o prezentare video, preşedintele Henry B. Eyring, primul consilier în Prima Preşedinţie, îi încurajează pe membrii care vorbesc limba portugheză să studieze noua ediţie a Bibliei, intitulată Bíblia Sagrada, Almeida 2015.

„Scripturile sunt ghidul suprem pentru învăţarea Evangheliei – o cheie pentru a-I înţelege pe Tatăl nostru şi pe Salvatorul nostru, Isus Hristos”, a spus preşedintele Eyring. „Când învăţaţi şi predaţi, cu ajutorul rugăciunii, din scripturi, mărturiile dumneavoastră vor creşte şi veţi primi mai multă îndrumare în vieţile dumneavoastră de zi cu zi.

Biblia este o legătură către fraţii şi surorile noastre de alte religii, o temelie comună a credinţei clădită pe cuvintele Tatălui nostru, pe scrierile profeţilor din vechime, precum şi pe învăţăturile trainice şi pe ispăşirea Salvatorului şi Mântuitorului nostru”, a spus dânsul.

Biblia este una dintre cărţile de scripturi fundamentale folosite în Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Este folosită alături de alte scripturi, inclusiv Cartea lui Mormon.

„Această nouă ediţie a Bibliei va înlesni studiul aprofundat al Evangheliei şi aprecierea mai mare a acestei scripturi minunate şi fundamentale”, a spus vârstnicul D. Todd Christofferson, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli.

„Ediţia revizuită a scripturilor va fi o mare binecuvântare şi va avea un impact pozitiv în viaţa multor oameni care vorbesc limba portugheză”, a spus vârstnicul Ulisses Soares, din Preşedinţia celor Şaptezeci, care este originar din São Paulo, Brazilia. „Îl putem cunoaşte mai bine pe Domnul prin intermediul scripturilor în limba noastră.”

Sora Ana Gaertner De Agostini, care are ca limbă maternă portugheza şi care este membră a comitetului general al Societăţii de Alinare, a fost implicată în pregătirea versiunii Bibliei în limba portugheză. „Faptul de a şti că oamenii vor avea ocazia de a înţelege cuvântul lui Dumnezeu într-un mod mult mai simplu şi mai clar este nemaipomenit”, a spus sora De Agostini. „Este imposibil să apreciezi influenţa pozitivă pe care o are.”

În cadrul proiectului, a lucrat o echipă formată din autorităţi generale, autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci, specialişti în lingvistică şi membri ai Bisericii, toţi aceştia lucrând sub îndrumarea Primei Preşedinţii a Bisericii şi a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli.

Noua ediţie a Bibliei în limba portugheză va include, de asemenea, ajutoare pentru studiu precum referinţe suplimentare, note de subsol, un ghid pentru scripturi, corelarea Evangheliilor (Matei, Marcu, Luca, Ioan şi revelaţiile din zilele din urmă), cronologia evenimentelor biblice, selecţiuni din traducerea Bibliei de către Joseph Smith, precum şi hărţi şi fotografii cu locuri din Biblie.

Aproximativ 100.000 de exemplare ale Bibliei în limba portugheză sunt tipărite în tipografiile Bisericii din oraşul Salt Lake şi din Brazilia. Noile exemplare vor fi puse la dispoziţie începând cu primăvara anului viitor, mai întâi cu coperţi de carton şi cu coperţi de hârtie, iar apoi vor fi realizate, în vederea distribuirii, exemplare cu coperţi din piele naturală sau artificială. Înregistrări audio şi versiunea Braille vor fi puse la dispoziţie ulterior, în anul 2016.

Mai mult, „combinaţia cvadruplă” în limba portugheză va fi pusă la dispoziţie în anul 2016 şi va conţine Biblia, Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ. Aceste patru volume de scriptură legate împreună sunt considerate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu de către Biserică.

Tripla combinaţie a scripturilor în limba portugheză realizată de Biserică, care conţine Cartea lui Mormon, Doctrină şi legăminte şi Perla de mare preţ, a avut parte, de asemenea, de o actualizare minoră legată de corectarea erorilor tipografice, îmbunătăţirea formatului caracterelor şi ajustări cu privire la ajutoarele pentru studiu şi rezumatele capitolelor. Pentru mai multe informaţii, accesaţi BibliaSagrada.lds.org.

În anul 2009, Biserica a publicat versiunea Bibliei în limba spaniolă bazată pe traducerea lui Reina-Valera.  

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.