Subiect

Adunarea solemnă

Adunările solemne sunt adunări speciale și sacre desfășurate cu diverse scopuri sfinte. Este nevoie ca sfinții din zilele din urmă să vină la aceste adunări având un simț elevat al spiritualității. Aceste adunări includ susținerea noilor președinți ai Bisericii, dedicarea unui templu sau a unei alte clădiri importante (precum Centrul de conferințe), anunțarea de noi scripturi, instruirea conducătorilor preoției și alte adunări speciale. 

„Adunare solemnă” este o expresie din Biblia în limba ebraică, prin care sunt descrise adunările importante care au avut loc în timpul Paștelui și al sărbătorii corturilor. Primul templu din Ierusalim a fost dedicat în cadrul unei adunări solemne. Astfel, expresia are o legătură străveche cu dedicarea templului.

Doctrină și legăminte, o colecție de revelații sacre pentru Biserică, include mai multe referințe în care Dumnezeu le cere sfinților din zilele din urmă să „[cheme] adunările [lor] solemne” (Doctrină și legăminte 133:6). Dedicarea Templului Kirtland, în data de 27 martie 1836, a fost o astfel de ocazie. Atunci, mulți au fost martori la o revărsare de manifestări spirituale. Această dedicare importantă a templului a stabilit modul de desfășurare al adunărilor solemne ulterioare.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.