Subiect

Universităţile şi colegiile Bisericii

Universitatea Brigham Young, Universitatea Brigham Young − Hawaii, Universitatea Brigham Young − Idaho şi Colegiul SZU de Studii Economice există pentru a oferi o educaţie laică excelentă întărită de idealuri şi principii religioase ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă.

Toţi studenţii acestor instituţii, inclusiv cei de alte credinţe, semnează un cod de onoare prin care îşi exprimă acordul de a respecta cele mai înalte standarde de cinste, integritate, moralitate şi respect faţă de alţii în ceea ce priveşte comportamentul personal. Aceste standarde includ folosirea unui limbaj corespunzător, participarea cu regularitate la adunările Bisericii şi interzic relaţiile sexuale în afara căsătoriei şi consumul de băuturi alcoolice şi tutun.


Universitatea Brigham Young

Site: www.byu.edu
Amplasare: Provo, Utah
Înfiinţată: 1875
Numărul studenţilor înscrişi în anul 2005: aproximativ 27.000
Preşedintele actual: Cecil O. Samuelson


Universitatea Brigham Young − Hawaii

Din punct de vedere al numărului studenţilor, este campusul cu cea mai mare diversitate internaţională din ţară, cu peste 74 de ţări reprezentate.
Site: www.byuh.edu
Amplasare: Laie, Hawaii
Înfiinţată: 1955
Numărul studenţilor înscrişi în anul 2005: aproximativ 2.400
Preşedintele actual: Eric B. Shumway


Universitatea Brigham Young − Idaho

Cunoscută anterior sub denumirea de Colegiul Ricks, UBY − Idaho a devenit, în anul 2000, o universitate cu o durată de studii de patru ani.
Site: www.byui.edu
Amplasare: Rexburg, Idaho
Înfiinţată: 1888
Numărul studenţilor înscrişi în anul 2005: aproximativ 12.000
Preşedintele actual: Kim B. Clark, fost decan al Universităţii de studii economice Harvard


Colegiul SZU de Studii Economice

Oferă cursuri de instruire profesională ce se desfăşoară pe durata unui an sau doi
Site: www.ldsbc.edu
Amplasare: Oraşul Salt Lake, Utah
Înfiinţat: 1886
Numărul studenţilor înscrişi în anul 2005: 1.300
Preşedintele actual: Stephen K. Woodhouse

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.