Subiect

Prima Preşedinţie

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă este condusă de 15 apostoli care sunt, de asemenea, consideraţi profeţi, văzători şi revelatori. Bărbatul care slujeşte în calitate de apostol de cel mai mult timp este preşedintele Bisericii şi, prin inspiraţie, el îşi alege doi consilieri din rândul celorlalţi apostoli. Aceşti trei bărbaţi formează Prima Preşedinţie, aceasta constituind cel mai înalt for de conducere al Bisericii. (Pentru mai multe detalii cu privire la ceilalţi 12 apostoli, vezi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, care reprezintă al doilea for de conducere, ca autoritate, al Bisericii.)

Membrii Primei Preşedinţii sunt martori speciali ai lui Isus Hristos, chemaţi să propovăduiască şi să depună mărturie despre El în toată lumea. Ei călătoresc des, adresându-se şi încurajând mari congregaţii de membri şi de oameni interesaţi care nu sunt membri ai Bisericii, precum şi întâlnindu-se cu respectivii conducători locali.

Când nu călătoresc, membrii Primei Preşedinţii se sfătuiesc între ei, precum şi cu alţi conducători generali ai Bisericii despre probleme ce privesc Biserica în întreaga lume, cum ar fi munca misionară, construirea de temple, bunăstarea spirituală şi materială şi multe altele.

Preşedintele Thomas S. Monson, preşedintele Henry B. Eyring şi preşedintele Dieter F. Uchtdorf alcătuiesc Prima Preşedinţie.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.