Subiect

Preoţia lui Melhisedec

Este nivelul sau ordinul mai mare dintre cele două ordine ale preoţieiîn Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Preoţia lui Melhisedec este conferită bărbaţilor credincioşi, membri ai Bisericii, începând de la vârsta de 18 ani. Fiecare bărbat este rânduit individual prin aşezarea mâinilor. Cei care au fost rânduiţi în acest fel „deţin” preoţia; cei mai mulţi dintre bărbaţii sfinţi din zilele din urmă sunt deţinători ai preoţiei.

Oficiile Preoţiei lui Melhisedec sunt: vârstnic, înalt preot, patriarh, Cei Şaptezecişi apostol. Cei care deţin această preoţie conduc Biserica şi administrează rânduieliprecum acordarea unui nume şi binecuvântarea copiilor, vindecarea bolnavilor şi acordarea darului Duhului Sfântmembrilor nou botezaţi.

Numele Preoţiei lui Melhisedec vine de la un mare înalt preotcare a trăit în timpul profetului Avraam.

Vezi, de asemenea, Preoţia aaronică, Preoţia.

 

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.