Subiect

Preoţia aaronică

Este nivelul sau ordinul mai mic dintre cele două ordine ale preoţieiîn Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă. Preoţia aaronică este conferită bărbaţilor credincioşi, membri ai Bisericii, începând de la vârsta de 12 ani, fiecare bărbat fiind rânduit individual prin aşezarea mâinilor. Cei care au fost rânduiţi în acest fel „deţin” preoţia; cei mai mulţi dintre bărbaţii şi băieţii sfinţi din zilele din urmă sunt deţinători ai preoţiei.

Există trei niveluri sau oficii în cadrul Preoţiei aaronice: diacon, învăţătorşi preot. De obicei, diaconii au vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, învăţătorii între 14 şi 16 ani, iar preoţii între 16 şi 18 ani. Bărbaţii care se alătură Bisericii şi care au vârsta mai mare de 18 ani nu trebuie să treacă prin fiecare pas şi, în general, încep cu oficiul de preot.

Cei care deţin Preoţia aaronică pregătesc şi oferă împărtăşania(cuminecătura) membrilor Bisericii în timpul adunărilor de preaslăvirede duminica, ajută la vizitarea membrilor în casele lor, strâng donaţiile pentru cei săraci şi îndeplinesc alte responsabilităţi de slujire. Preoţia aaronică este numită după Aaron, fratele lui Moise, din Vechiul Testament.

Vezi, de asemenea, Preoţia lui Melhisedec, Preoţia

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.