Subiect

Preşedinţia Societăţii de Alinare

Preşedinţia generală a Societăţii de Alinare slujeşte sub conducerea Primei Preşedinţii a Bisericii. În prezent, din preşedinţie fac parte sora Jean B. Bingham, președintă, sora Sharon Eubank, prima consilieră și sora Reyna I. Aburto​, a doua consiliera. Ele slujesc în aceste chemări începând cu luna aprilie a anului 2017.

Aceste trei femei reprezintă şi conduc o organizaţie în continuă creştere ce există în întreaga lume. În cadrul Bisericii, femeile au ocazii de a fi conducătoare, de a rosti cuvântări în cadrul adunărilor de preaslăvire şi de a rosti rugăciuni în cadrul congregaţiilor. Ele au un rol activ în programul de bunăstare al Bisericii predând principii ale bizuirii pe forţele proprii şi ajutând la rezolvarea nevoilor individuale temporare şi pe termen lung. Există, de asemenea, un vast program al învăţătoarelor vizitatoare în cadrul căruia femeile din cadrul Bisericii se sună una pe cealaltă în mod frecvent pentru a se ajuta şi a se încuraja. Joseph Smith a explicat că scopul Societăţii de Alinare este să-i „[aline] pe cei săraci, nevoiaşi, pe văduve şi orfani şi să acţioneze cu bunăvoinţă în toate modurile”.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.