Subiect

Preşedinţia Şcolii de duminica

Toţi membrii Bisericii în vârstă de cel puţin 12 ani sunt încurajaţi să participe la clasele Şcolii de duminica, clase care se desfăşoară în fiecare săptămână ca parte a adunărilor de preaslăvire obişnuite, săptămânale. Scopul ei este de a propovădui Evanghelia lui Isus Hristosşi de a întări atât persoanele individuale, cât şi familiile.

Prima Preşedinţiea Bisericii cheamă trei bărbaţi pentru a sluji în calitate de Preşedinţie generală a Şcolii de duminica. Sub conducerea Primei Preşedinţii şi a Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, membrii Preşedinţiei generale a Şcolii de duminica îndrumă în aspecte legate de Şcoala de duminica.

Actualul preşedinte general al Şcolii de duminica este Russell T. Osguthorpe, iar consilierii săi sunt David M. McConkieşi Matthew O. Richardson.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.