Subiect

Libertatea religioasă

Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă crede în importanţa apărării şi menţinerii libertăţii religioase în toată lumea. Cuvântări importante ţinute de conducători ai Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă prezintă poziţia Bisericii cu privire la libertatea religioasă:

„ Adevărul şi toleranţa
Vârstnicul Dallin H. Oaks
Centru Marriott UBY
11 septembrie 2011
Text integral al cuvântării
Comunicat de presă

Preserving Religious Freedom (Apărarea libertăţilor religioase)
Vârstnicul Dallin H. Oaks
Chapman University School of Law
4 February 2011
Textul integral al cuvântării
Comunicat de presă

„Fundamentals of Our Constitution (Principii fundamentale ale Constituţiei noastre)”
Vârstnicul Dallin H. Oaks
Tabernacolul din Oraşul Salt Lake
17 septembrie 2010
Textul integral al cuvântării
transmise

„Suntem înrolaţi”
Vârstnicul Russell M. Nelson
Tinerilor adulţi din ţăruşii Boston şi Hingham
10 iunie 2010
Extrase din cuvântare

„The Threatened Demise of Religion in the Public Square (Declinul ameninţător al rolului religiei în discursul public)”
Vârstnicul Lance B. Wickman

J. Reuben Clark Law Society
11 februarie 2010
Textul integral al cuvântării

„Religious Freedom (Libertatea religioasă)”
Vârstnicul Dallin H. Oaks
Universitatea Brigham Young- Idaho
13 octombrie 2009
Textul integral al cuvântării
Comunicat de presă

Eminenţa Sa Cardinalul Francis George al Bisericii Catolice a vorbit, de asemenea, despre subiectul libertăţii religioase în cadrul unei cuvântări ţinute la Universitatea Brigham Young:

Catholics and Latter-day Saints: Partners in the Defense of Religious Freedom (Catolici şi sfinţi din zilele din urmă: parteneri în cauza apărării libertăţii religioase)
Cardinalul Francis George
Universitatea Brigham Young
23 februarie 2010
Text integral al cuvântării(.pdf file)
Comunicat de presă

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.