Subiect

Ispăşirea lui Isus Hristos

Răscumpărarea plătită de Isus Hristos, prin intermediul suferinţei Sale din Ghetsimani şi al morţii Sale pe cruce, care anulează efectele păcatului. Ispăşirea lui Hristos permite ca fiecare om să fie înviat. Celor care se pocăiesc de păcatele lor, li se deschide, de asemenea, calea către creşterea şi progresul continue de-a lungul eternităţilor.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.