Subiect

Imigrare

Fiind o Biserică mondială ce are de-a face cu multe probleme complexe în întreaga lume, Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă promovează principii generale, fundamentale care pot fi puse în practică în întreaga lume. Biserica consideră declaraţia făcută de Utah Compactca fiind o abordare corespunzătoare a provocării stringente reprezentată de reforma imigraţiei. Este compatibilă cu principiile importante pe care le susţinem:

  • Noi Îl urmăm pe Isus Hristos iubindu-ne aproapele. Salvatorul ne-a învăţat că „aproapele nostru” înseamnă toţi copiii lui Dumnezeu, în toate locurile, tot timpul.
  • Noi recunoaştem nevoia permanentă de a întări familiile. Familiile sunt menite să fie împreună. Separarea forţată a părinţilor care lucrează de copiii lor slăbeşte familiile şi afectează în mod negativ societatea.
  • Noi recunoaştem dreptul fiecărei naţiuni de a-şi pune în vigoare legile şi de a-şi proteja graniţele. Toate persoanele dintr-o ţară sunt responsabile în faţa legilor acesteia pentru faptele lor.
 

Oficianţii publici trebuie să elaboreze şi să pună în vigoare legi care să reflecteze cel mai bine aspiraţiile noastre, în calitate de societate dreaptă şi grijulie. Astfel de legi vor pune într-o balanţă adecvată dragostea faţă de aproape, coeziunea familiei, precum şi respectarea legilor corecte şi posibil de pus în practică.*

 

*Biserica a emis cea mai recentă declaraţie a sa pe tema imigraţieiîn data de 10 iunie 2011.

Îndrumări cu privire la stilul de scris:Când faceţi referire la Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, vă rugăm să folosiţi numele întreg al Bisericii în prima menţiune. Pentru mai multe informaţii despre utilizarea numelui Bisericii, consultaţi Îndrumări cu privire la stilul de scris.